Archiwa

Facebook

  • Osób online: 0
  • Odwiedzin dzisiaj: 0
  • Odwiedzin w miesiącu: 36 526
  • Razem odwiedzin: 890 357

Zebranie z rodzicami

Rodziców naszych uczniów zapraszamy na spotkanie,
które odbędzie się
17 stycznia 2019 r. , tj. w czwartek,
o godz. 17.00.

II piętro, sala 216

Z Auto Cad-em za pan brat

7. grudnia 2018 r. uczniowie naszego gimnazjum wzięli udział w warsztatach mechanicznych ,,Z Auto CAD-em za pan brat”. Chłopcy – żywo zainteresowani programem informatycznym – sprawdzili się na zajęciach przygotowanych przez nauczyciela Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju.

Zajrzeliśmy także na warsztaty handlowe pod hasłem  ,,Skuteczny handlowiec – warsztaty efektywnej sprzedaży”.

Lekcje te zostały zorganizowane w ramach preorientacji zawodowej.

Przy okazji obejrzeliśmy szkołę, w której ma zamiar uczyć się część naszych uczniów.

Fotorelacja poniżej.

Śpiewamy hymn narodowy – akcja ,,Rekord dla Niepodległej”

Dziś o 11.11 w ramach świętowania 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości wspólnie zaśpiewaliśmy  4 zwrotki hymnu narodowego. Miłościwie nam panujący król Stefan Batory odczytał życzenia dla Niepodległej.

Miłościwie Nam Panujący Król Stefan Batory odczytał życzenia dla Niepodległej.  

,,Góra Grosza”

 

W dniach od 26. listopada 2018 r. do 2. stycznia 2019 r.
będziemy zbierać monety – ,,grosiki”
w ramach ogólnopolskiej akcji

,,Góra Gorsza”.

Celem, na który zbierane są te drobne monety,jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji
jest działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi
i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.

Uczniowie  nie zawodzą, każdy przynosi tyle, ile może – w myśl zasady:

Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie.


Puszka na grosiki – w gabinecie dyrektora.

Gimnazjalisto – wrzuć grosik albo grosików cosik (więcej)!

Dyskusja nad książką ,,Dalej jest noc”

Spotkanie – dyskusja nad książką
„Dalej jest noc.
Losy
Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski

Do sali kameralnej   Biłgorajskiego Centrum Kultury
5. listopada 2018 r. zaproszono nas na dyskusję
nad książką opisującą strategie przetrwania biłgorajskich Żydów podczas holokaustu. Udział
w spotkaniu wzięła jej autorka
dr Alina Skibińska
oraz naukowcy z CBNZŻ w Warszawie.

 

 

Spotkanie zorganizowane zostało przez Biłgorajskie Stowarzyszenie im. Israela Beshavisa Singera,

Biłgorajski Ośrodek Kultury wspólnie
z Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN.

Opowiadali: Alina Skibińska
i  dr hab. Dariusz Libionka.

Dwutomowe wydawnictwo stanowi podsumowanie kilkuletniego projektu badawczego realizowanego
przez Centrum Badań nad Zagładą Żydów pt. Strategie przetrwania Żydów podczas okupacji w Generalnym Gubernatorstwie, 1942-1945. Studium wybranych powiatów.

Autorami rozdziałów są: Tomasz Frydel, Jan Grabowski, Dariusz Libionka, Dagmara Swałtek-Niewińska, Karolina Panz, Alina Skibińska, Jean Charles Szurek i Anna Zapalec.
Redakcja: prof. Barbara Engelking i prof. Jan Grabowski.

,,Jedną z najważniejszych konkluzji wynikających z kilku lat badań „żydowskich strategii przetrwania” jest bogactwo obserwacji dotyczących stopnia przedsiębiorczości, własnej inicjatywy Żydów
w obliczu Zagłady. Uderzają determinacja, mobilność, odwaga, z jaką ofiary podjęły walkę o życie własne oraz najbliższych.
Z chwilą rozpoczęcia akcji likwidacyjnych, kiedy mało kto mógł żywić nadal jakiekolwiek złudzenia co do ostatecznych celów polityki niemieckiej, Żydzi zintensyfikowali desperacką walkę o przetrwanie. Z jednej strony w domach oraz pod domami budowano schowki i bunkry,
a w podwójnych ścianach i na strychach urządzano przemyślne kryjówki. Z drugiej – nawiązywano kontakty ze stroną aryjską, których celem było znalezienie pomocy i kryjówki. Tam, gdzie było to możliwe, powstawały siatki przerzutu za granicę, zwłaszcza na Słowację i Węgry.

We wszystkich zbadanych przez autorów publikacji powiatach najwięcej Żydów szukało pomocy
nie w miasteczkach, ale w pobliskich wsiach – w domach swoich sąsiadów. Możliwość przetrwania
w ogromnym stopniu zależała od chęci pomocy tychże sąsiadów – chrześcijan, od tego, czy byli w stanie przełamać strach wobec zagrożenia, jakie stanowili dla wspólnoty wiejskiej ukrywający się Żydzi.
Nie sprzyjały temu obowiązujące normy grupowe, obecny wszędzie antysemityzm ani mechanizmy konformizmu społecznego. Tym bardziej podziwiać należy tych, którzy potrafili przeciwstawić się nie tylko niemieckim przepisom prawnym, lecz także pisanym i niepisanym regułom życia grupowego.

Wymowa liczb jest nieubłagana: dwóch spośród każdych trzech Żydów poszukujących ratunku – zginęło”.

 

 

 

 

 

 

 

Zebranie z rodzicami

Przypominamy, że

6. listopada 2018 r., tj. we wtorek
o godz. 17.00

odbędzie się
spotkanie wychowawców klas z rodzicami uczniów klas III.

Zapraszamy.

Naszym uczniom życzymy,
by nie zdarzyła się sytuacja jak na fotografii zamieszczonej poniżej:
,,Kiedy mama wróci z wywiadówki….”:)

Profilaktyka czerniaka

Rozpoczynamy działania w ramach profilaktyki czerniaka. Będziemy prowadzić cykl zajęć opracowanych przez Akademię Czerniaka – sekcję Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Nadrzędnym celem tych lekcji jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie nowotworu poprzez popularyzację metod skutecznej profilaktyki. Na zajęciach uczniowie zapoznają się ze złotymi zasadami profilaktyki czerniaka, zdobędą umiejętność przeprowadzenia samobadania skóry i różnicowania zmian podejrzanych o charakter nowotworowym ze zwykłymi znamionami. Dzięki zdobytej wiedzy nasi uczniowie mogą stać się także  ambasadorami akcji w swoich lokalnych środowiskach, zachęcając rodzinę i znajomych do podjęcia prostych działań profilaktycznych.

Będziemy mieć do dyspozycji również interaktywną grę, która pozwala  empirycznie sprawdzić wiedzę zdobytą podczas lekcji na temat różnicowania zmian łagodnych od podejrzanych. Zachęcamy więc uczniów do aktywnej pracy na zajęciach.

Organizatorem Głównym jest Studenckie Koło Naukowe Onkoma działa przy Oddziale zabiegowym Kliniki Gastroenterologii Onkologicznej w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Warszawie.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie www.akademiaczerniaka.pl

www.facebook.com/znamieznamje

III miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce nożnej

Igrzyska Młodzieży Szkolnej w piłce nożnej – etap powiatowy
odbyły się 30.10.2018 r. na ,,Orliku” przy Gimnazjum Nr 2 im. Stefana Batorego w Biłgoraju.

Zajęliśmy III miejsce!

Skład drużyny: Maciej Jezierczuk, Kraczowski Szymon, Błażej Grabias, Grzegorz Gircza, Marcin Szlachta, Jakub Suskiewicz, Aleksander Sarecki, Eryk Markowicz, Michał Tochowicz oraz Kacper Lejb
i Jakub Gęborys.

Przygotowanie drużyny: Pani Bożena Małek.

Fotorelacja poniżej.

,,Zawodowy strzał w 10! – wybierz swoją przyszłość”

,,Zawodowy strzał w 10! – wybierz swoją przyszłość”

W tym roku targi edukacyjne miały miejsce w Ośrodku Sportu i Rekreacji
w Biłgoraju. 26.października uczniowie naszej szkoły udali się tam pod opieką pani Aldony Kozak i pani Ewy-Bentkowskiej Wójcik.

Obejrzeliśmy stanowiska przygotowane przez wszystkie szkoły średnie  z powiatu biłgorajskiego i nie tylko. Niektórzy – dzięki tym wystawom – zorientowali się w ofercie edukacyjnej szkół. Zapoznali się także z zawodami poszukiwanymi na lokalnym rynku pracy, ponieważ mieli okazję porozmawiać
z pracodawcami współpracującymi
ze szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe.

Spotkanie miało na celu przede wszystkim promocję szkolnictwa zawodowego. Impreza miała jednak służyć nie tylko zachęceniu uczniów do podjęcia nauki w szkołach zawodowych (branżowych i technikach),
ale też zmianie panujących stereotypów
w społeczeństwie.

I miejsce w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce nożnej chłopców

Nasza szkolna drużyna w składzie:
Kacper Lejb, Błażej Grabias, Szymon Kraczowski, Maciej Jezierczuk, Grzegorz Gircza, Michał Tochowicz, Marcin Szlachta, Jakub Gęborys, Jakub Suskiewicz, Aleksander Sarecki i Michał Zrol
8. października 2018 r.
zajęła I miejsce w Igrzyskach Młodzieży szkolnej w piłce nożnej chłopców.

Tym samym drużyna awansowała  do następnego etapu rozgrywek, czyli zawodów powiatowych, które mają się odbyć 25 października 2018 r.  – także na ,,Orliku” przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Biłgoraju.
Gratulacje!