Archiwa

Facebook

  • Osób online: 0
  • Odwiedzin dzisiaj: 37
  • Odwiedzin w miesiącu: 18 608
  • Razem odwiedzin: 678 090

Egzaminy gimnazjalne

Od środy uczniowie zmagają się z testami egzaminacyjnymi.

Relacja w biłgorajskich mediach na stronie:

http://bilgoraj.com.pl/ruszyly-egzaminy-gimnazjalne,,3,11,11,1,19996,n.html

,,1000 drzew na minutę”

6 kwietnia 2018r.

Sadzenie lasu w Nadleśnictwie Biłgoraj przez Szkolne Koło Krajoznawcze Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego przy Gimnazjum Nr 2 im. Stefana Batorego w Biłgoraju ,,Sitarze”

 

Las sam się nie ochroni, zwłaszcza przed człowiekiem.

 

Świadomi tego, że trzeba zadbać o najbliższą okolicę – choćby po to, żeby mieć gdzie wyjść na spacer – 6 kwietnia 50 uczniów, a tym samym członków Szkolnego  Koła Krajoznawczego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego  przy Gimnazjum Nr 2 im. Stefana Batorego w Biłgoraju ,,Sitarze” (Oddział
w Chrzanowie), uczestniczyło w akcji sadzenia lasu w Nadleśnictwie Biłgoraj, Leśnictwie Bojary, w rejonie szkółki leśnej.  Na powierzchnię przygotowaną
do odnowienia po szkodach wyrządzonych przez zwierzynę udaliśmy się  autokarem firmowym Nadleśnictwa Biłgoraj. Prace przebiegały sprawnie dzięki nadzorowi pracowników nadleśnictwa i zapałowi uczniów.

Prace odnowieniowe były prowadzone w ramach akcji ,,1000 drzew
na minutę” –działań organizowanych w całym kraju, a w naszej okolicy prowadzonej przez Nadleśnictwo Biłgoraj, które przygotowało sadzonki drzew leśnych. Uczniowie Gimnazjum Nr 2 im. Stefana Batorego zrzeszeni
w chrzanowskim  oddziale PTT zaoferowali swoje siły, chęci oraz dobry humor.

W akcji sadzenia drzew wzięła udział młodzież  z czterech klas Gimnazjum Nr 2 im. Stefana Batorego w Biłgoraju. Uczniowie – po instruktażu przeprowadzonym przez leśniczych – posadzili 1000 sadzonek sosny, świerka, modrzewia i brzozy. Po wykonanej pracy  leśnik Pan Paweł Dec przedstawił nam dane  z życia lasu – mówił m.in. o lesistości w naszym kraju,  konieczności usuwania uszkodzonych przez kornika drzew, ochronie lasu przed zwierzyną,
a także o tym, jak wygląda drzewostan w Puszczy Solskiej, aby naszych uczniów nie dotyczyło powiedzenie: ,,Cudzie chwalicie, swego nie znacie…”.

Oczywiście, po ciężkiej pracy należało się coś przyjemnego, więc
nie zabrakło ogniska i pieczonych kiełbasek. Ale zanim je zjedliśmy, powędrowaliśmy do szkółki leśnej ,,Bojary” – po drodze słuchając opowieści leśnych Pana Pawła, obserwując przy tym życie mrówek w ich misternie zbudowanych mieszkaniach.

Dlaczego 1000 sadzonek?

Jak podają źródła – Lasy Państwowe sadzą rocznie ok. 500 mln drzew,
co w przeliczeniu na minutę daje właśnie 1000 drzew. Polscy leśnicy sadzą dużo więcej drzew niż ich pozyskują, stąd też lasów w Polsce przybywa – zarówno pod względem ich powierzchni, jak i masy drewna. Optymistyczne prognozy wskazują, że do roku 2050 lasy powinny zajmować już ponad 33 % powierzchni Polski.

Toteż i my przykładamy rękę, a ściślej mówiąc, nogę – bo przede wszystkim siły nóg należy używać przy sadzeniu drzew (choć i głowy
jak najbardziej!) – do tego wielkiego dzieła. A co do nas i założeń statutowych naszego koła – realizujemy ich część –  ucząc się, kształtując społecznie pożądane cechy charakteru, budzimy wrażliwość i zainteresowania, stwarzamy możliwość intelektualnej, społecznej i organizacyjnej aktywności członków SKK PTT i nie tylko. Co ponadto? Upowszechniamy wiedzę o lesie, który
w sporej części porasta też tereny górskie, poznajemy historię regionu, jego wartość. Dla uczniów to także kolejna lekcja rozwijająca kompetencje zespołowe, a nade wszystko – lekcja ochrony i ratowania środowiska naturalnego.

Techniką sadzenia w jamkę zasadzono sadzonki brzozy, modrzewia
i świerka. Brzoza została wybrana do sadzenia celem wzbogacania różnorodności drzewostanu złożonego w większości z drzew iglastych. Młoda brzoza zwiększy także odporność drzewostanu.

Pracownicy nadleśnictwa omówili techniki sadzenia drzew, sposoby rozmieszczania gatunków na uprawie,  określili, na jaką głębokość ma być wysadzony materiał, określili więźbę sadzenia, a nade wszystko – poinstruowali, jak bezpiecznie wykonywać prace. Akcję zorganizowano  również dlatego,
że wyobrażenie ludzi na temat pracy leśnika jest niewielkie. Większość kojarzy ten zawód wyłącznie ze ścinką drzew, czasem sadzeniem lasu. Dzięki takim pracom w terenie można dowiedzieć się więcej na temat ochrony drzewostanu, ochrony przeciwpożarowej,  gospodarki leśnej – o czym, pracując razem
z młodzieżą, opowiedział mgr inż. Paweł Dec.

Uczestnicy mogli na własne oczy zobaczyć, jak wiele czasu i pracy wymaga posadzenie jednego drzewa, pomyśleć nad tym, jak długo ono rośnie
i nade wszystko zastanowić się nad sensem i skutkami karczowania lasów przez ludzi.

Niektórzy sadzili las po raz pierwszy, innym to zajęcie nie było obce. Wszyscy jednak zgodnie stwierdzili, że takie akcje powinny być organizowane, aby jeszcze bardziej uświadamiać ludzi o tym, jak ważnym elementem ekosystemu są drzewa. Już teraz deklarują, że w przyszłym roku będą z nami sadzić las i zachęcą do tego swoich znajomych.

Aldona Kozak

– Dyrektor Gimnazjum Nr 2 im. Stefana Batorego w Biłgoraju
oraz Prezes Szkolnego Koła Krajoznawczego
Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego ,,Sitarze”

 

Pracownikom Nadleśnictwa Biłgoraj dziękujemy za możliwość dojazdu gratis. Dzięki temu mieliśmy więcej siły do pracy.

 Z definicji:


Odnowieniem sztucznym nazywamy sadzenie lasu przy udziale człowieka w miejscu drzewostanu usuniętego w wyniku wycinki i pozyskania drewna lub klęski żywiołowej. Udział przyrody w tym procesie ogranicza się do zapewniania optymalnych warunków wzrostu
i rozwoju drzewek.
Zalesianiem nazywamy z kolei sadzenie lasu na gruntach dotychczas nieleśnych (np. polach, łąkach, nieużytkach).

Co to jest Polskie Towarzystwo Tatrzańskie?

Przeczytasz o tym na stronie: http://ptt.org.pl/o-ptt-71362

Polskie Towarzystwo Tatrzańskie (w skrócie PTT) jest organizacją zrzeszającą miłośników gór. Posiada około 1500 członków w 29 oddziałach
i kołach. W swoich działaniach opiera się wyłącznie na społecznej pracy swoich członków
i sympatyków. Fundusz Towarzystwa stanowią przede wszystkim składki członkowskie, dotacje oraz zyski ze sprzedaży wydawnictw. W PTT nie ma etatów, ani pensji. W szeregach organizacji oprócz turystów i alpinistów są ludzie zawodowo związani z górami (przewodnicy, pracownicy schronisk, leśnicy, naukowcy prowadzący badania na terenie gór). Towarzystwo stara się propagować turystykę indywidualną, zarówno letnią, jak i zimową, uprawianą w małych grupach, narciarstwo (również wysokogórskie) oraz alpinizm. Dużą wagę przywiązuje do edukacji młodych turystów, uważając, iż właśnie oni najlepiej uchronią góry przed zniszczeniem. Zdecydowanie występuje przeciwko bezmyślnej rozbudowie infrastruktury nastawionej na umasowienie turystyki i maksymalne zyski podejmując odpowiednie działania, jest członkiem Koalicji „Ratujmy Karpaty” i stale współpracuje
z innymi organizacjami ekologicznymi. Oddziały organizują przez cały rok wycieczki
i wyprawy w góry całego świata. W siedzibach oddziałów (domy kultury, szkoły) prowadzona jest działalność oświatowa. Odbywają się szkolenia, prelekcje, pokazy slajdów
i filmów, są organizowane konkursy wiedzy o górach. Co roku organizowane
są Ogólnopolskie Spotkania PTT oraz Dni Gór. Towarzystwo wydaje rocznik „Pamiętnik PTT” (ukazało się już 20 tomów), wydawany jest centralnie biuletyn „Co słychać?”. Wiodące oddziały posiadają własne wydawnictwa. Został wydany pierwszy przewodnik po Tatrach adresowany do dzieci.

Polskie Towarzystwo Tatrzańskie powstało w roku 1873. Dnia 16 grudnia 1950 zostało rozwiązane na polecenie ówczesnych władz (majątek został przejęty przez utworzone
17 grudnia 1950 r. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze PTTK) i ponownie reaktywowane w roku 1988. Organizacja posiada osobowość prawną, a o osobowość prawną mogą się również starać jej oddziały. Siedzibą Towarzystwa jest Kraków.

Konkurs frazeologiczny

Z okazji przypadającego w lutym Dniu Języka Ojczystego odbył się w naszej szkole konkurs frazeologiczny przygotowany przez nauczyciela języka polskiego P. B. Okoń i biblioteki P. G. Kotwis.
Uczniowie klas II i III bawili się przy frazeologicznych zagadkach, przedstawiali związki frazeologiczne za pomocą rysunków.
Najlepsi okazali się uczniowie klasy IIa: Grabias Błażej i Safin Sebastian.

Rekolekcje Wielkopostne

 

W dniach od 22-24.03.2018r. uczniowie naszej szkoły przeżywali Rekolekcje Wielkopostne prowadzone przez panią Magdalenę Siemion, doktorantkę Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie – specjalistkę w dziedzinie teologii ciała według Św. Jana Pawła II. Nasi uczniowie mogli dowiedzieć się, do czego służy ciało, w jaki sposób odnosić się do niego z szacunkiem. Odkryli swoją seksualność jako największy dar dla ukochanej osoby. Zrozumieli, że swojego ciała nie można traktować przedmiotowo. Nie jest rzecz, ale ,,to jesteśmy my”.

Bardzo dziękujemy Pani Magdalenie za wygłoszone prelekcje.

WIOSENNE ZWYCIĘSTWO

 

 

I MIEJSCE
W TURNIEJU GIMNAZJALNYM
O PUCHAR DYREKTORA ZSL W BIŁGORAJU

 

Jak co roku, 21 marca 2018r., uczestniczyliśmy w Dniach Otwartych Zespołu Szkół Leśnych w Biłgoraju, przy okazji których rozgrywany był XIII Turniej Gimnazjalny o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Leśnych w Piłce Siatkowej.

Zwycięska drużyna w składzie: Dominik Grzyb, Patryk Janiuk, Jakub Kapuśniak, Alan Kordylewski, Eryk Malinowski, Jakub Piętak, Szymon Przybyłowicz, Szymon Różański, Piotr Szabat przygotowywała się pod czujnym okiem Pana Jacka Spustka.

KOSZYKÓWKA- CIĄG DALSZY…

W REJONOWYCH IGRZYSKACH  MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W KOSZYKÓWCE CHŁOPCÓW,
które odbyły się w BYSTRZYCY STAREJ  

ZAJĘLIŚMY II MIEJSCE.

Drużyna w składzie: Szymon Przybyłowicz, Szymon Różański, Jakub Piętak, Patryk Janiuk, Eryk Malinowski, Michał Nawrocki, Bartłomiej Sprysak, Alan Kordylewski, Marcin Flis, Dawid Róg oraz Błażej Grabias stanęła na podium dzięki pracy własnej oraz Pana Jacka Spustka, nauczyciela wychowania fizycznego w Gimnazjum Nr 2 im. Stefana Batorego w Biłgoraju.

Jesteśmy z nich dumni!

W koszykówkę też wygrywamy…

Po raz kolejny uczestniczyliśmy w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży w Koszykówce Chłopców zorganizowanych przez Powiatowe Stowarzyszenie Sportu Szkolnego w Biłgoraju.

Do zwycięstwa poprowadził drużynę pan Jacek Spustek.

Skład drużyny: Szymon Przybyłowicz, Szymon Różański, Jakub Piętak, Patryk Janiuk, Eryk Malinowski, Michał Nawrocki, Bartłomiej Sprysak, Alan Kordylewski, Marcin Flis, Dawid Róg oraz Błażej Grabias.

ZWYCIĘSTWO W IGRZYSKACH

 28.02.2018r.

II miejsce

w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży w Piłce Siatkowej Chłopców

 

16.02.2018r.

I miejsce
w Miejskich Igrzyskach Młodzieży w Piłce Siatkowej Chłopców

Drużynę w składzie:  Dominik Grzyb, Patryk Janiuk, Jakub Kapuśniak, Alan Kordylewski, Eryk Malinowski, Jakub Piętak, Szymon Przybyłowicz, Szymon Różański, Piotr Szabat przygotował pan Jacek Spustek.

Gratulacje, panowie!

SPOTKANIE Z PODRÓŻNIKIEM

15 stycznia 2018r. uczniowie klas II i III wzięli udział w prezentacji multimedialnej dotyczącej państwa azjatyckiego – Tajlandii. Prezentacji towarzyszył bogaty opis słowny obrazujący istotne dla tego państwa informacje, ciekawostki i szeroki zakres wiedzy przyrodniczo-geograficzny oraz społeczno-kulturalny.

Uczniowie podczas prezentacji dowiedzieli się między innymi: dlaczego zamknięto Świątynie Tygrysów, jak wygląda dzień w wiosce plemienia Padaung, w której żyją kobiety żyrafy itd.

Spotkanie z podróżnikiem cieszyło się wielkim zainteresowaniem wśród uczniów.

 

 

 

KONKURS O RZECE WIŚLE

W grudniu nasi gimnazjaliści wzięli udział w konkursie poświęconym rzece Wiśle. Uczniowie zmagali się z wiedzą teoretyczną na temat rzeki i wykazywali się umiejętnościami literackimi. W etapie teoretycznym zwycięzcami zostali uczniowie klas III: Piotr Szabat, Michał Nawrocki, Alan Kordylewski i Wiktoria Piątek. Etap literacki – najciekawsza interpretacja wiersza o Wiśle – wygrał Bartek Bzdyra uczeń klasy IIIb.

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.