Archiwa

Facebook

  • Osób online: 0
  • Odwiedzin dzisiaj: 35
  • Odwiedzin w miesiącu: 246 867
  • Razem odwiedzin: 1 626 531

Oferta dydaktyczna

WIZJA SZKOŁY

Jesteśmy szkołą, która stwarza równe szanse wszystkim uczniom. W naszej szkole każdy uczeń może odnieść sukces, zaprezentować swoje umiejętności i rozwijać zainteresowania. Wyposażamy go w umiejętności efektywnego uczenia się. Stwarzamy mu warunki do samodzielnej, twórczej pracy, uczymy kreatywnego myślenia oraz odpowiedzialności za podejmowane działania. Pielęgnujemy tradycje narodowe, uczymy wrażliwości na potrzeby innych i szacunku wobec każdego człowieka. Dbamy o bezpieczeństwo ucznia i czuwamy nad jego prawidłowym rozwojem psychicznym i fizycznym. Promujemy zdrowy styl życia i wpajamy troskę o środowisko naturalne.

WARUNKI PRACY SZKOŁY

Szkoła pracuje w systemie jednozmianowym. Nauka odbywa się w godzinach 8.00- 15.00.

 

Zapewnimy uczniom bardzo dobrą bazę dydaktyczną:

• pracownię komputerową;

• bibliotekę z czytelnią i Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej;

• dobrze wyposażone, nowoczesne pracownie przedmiotowe;

• pracownie wyposażone w tablice interaktywne;

• pełnowymiarową salę gimnastyczną;

• boisko ORLIK (boiska do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki);

• sztuczne lodowisko BIAŁY ORLIK oraz łyżwy i kaski ochronne dla uczniów korzystających z lodowiska w ramach lekcji wychowania fizycznego;

• boisko trawiaste do piłki nożnej, bieżnię, kort do tenisa ziemnego.

 

Ponadto oferujemy:

• opiekę pedagoga szkolnego,psychologa, pielęgniarki i stomatologa;

• możliwość korzystania ze stołówki szkolnej;

 

Szczególny nacisk kładziemy na bezpieczeństwo naszych uczniów, czemu sprzyjają:

• opieka pedagoga i psychologa szkolnego;

• dyżury nauczycieli na korytarzach szkolnych;

• monitoring na terenie szkoły, placu szkolnym oraz boisku ORLIK;

• lokalizacja z dala od głównych ulic miasta;

• mała ilość uczniów, dzięki czemu, nie są oni anonimowi dla nauczycieli i pracowników szkoły;

OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY

Wychodząc naprzeciw zmianom, jakie wprowadza reforma oświaty do szkół ponadgimnazjalnych,  oferujemy uczniom, stosownie do potrzeb, zajęcia pozalekcyjne, które pomogą przygotować naszych absolwentów do wyboru dalszej drogi życiowej.

W roku szkolnym 2014/2015  w ramach realizowanego przez szkołę projektu unijnego „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w Biłgoraju” prowadzone były zajęcia:

•koło informatyczne

• język obcy nowożytny (j. angielski)

• koło historyczno- regionalne

• koło biologiczne

• koło chemiczne

• zajęcia plastyczne

• zajęcia wokalne

• zajęcia matematyczne (dla klas trzecich)

• zajęcia w świetlicy socjoterapeutycznej

W roku szkolnym 2015/2016, stosownie do zdiagnozowanych potrzeb uczniów, oferujemy koła:

  • historyczne,
  • chemiczne,
  • języka niemieckiego,
  • artystyczne,
  • Krąg Biblijny.

Prowadzimy również:

• konsultacje pozwalające na wyrównanie wiedzy ze wszystkich przedmiotów nauczania;

• zajęcia ORTOGRAFFITI dla uczniów ze zdiagnozowaną dysleksją, dysgrafią lub dysortografią.

 

Interesującym uzupełnieniem oferty są projekty edukacyjne (od roku 2010/2011, zgodnie z rozporządzeniem MEN, obowiązkowo realizowane przez wszystkich uczniów gimnazjum). Z uwagi na wieloletnią tradycję i doświadczenie w stosowaniu metody projektu, w naszej szkole mają one atrakcyjną formę i pozwalają rozwijać uczniom umiejętność pracy w grupie i publicznej prezentacji swojej pracy.

OFERTA WYCHOWAWCZA

SZKOŁA BEZ PRZEMOCY, to hasło przyświeca nam przy realizacji przedsięwzięć profilaktycznych zmniejszających zachowania agresywne wśród młodzieży. Wśród podejmowanych działań znalazły się:

• ciekawe pomysły na organizację trzynastych dni miesiąca;

• turnieje profilaktyczno- sportowe;

• imprezy integracyjne;

• nauka aktywnego wypoczynku (Biała Szkoła, wycieczki krajoznawcze, rajdy piesze i rowerowe).

Jako ważny aspekt pracy wychowawczej szkoły traktujemy działania podejmowane w ramach SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIUSZY . Aktywnie działający od początku istnienia gimnazjum wolontariat szkolny uczy wrażliwości na potrzeby słabszych, pozwala młodzieży na dostrzeganie problemów drugiego człowieka i czerpanie satysfakcji z pracy dla innych.

Jesteśmy szkołą otwartą na współpracę z Rodzicami naszych uczniów, cenimy sobie konstruktywne uwagi podnoszące jakość naszej pracy. Zapraszamy do kontaktów z wychowawcami, nauczycielami i dyrektorem szkoły.