Archiwa

Facebook

  • Osób online: 0
  • Odwiedzin dzisiaj: 115
  • Odwiedzin w miesiącu: 19 075
  • Razem odwiedzin: 697 742

Aldona Kozak

Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Patrzmy na siebie sercem

„Równość, wolność, akceptacja” – takie hasła widniały na transparentach niesionych przez uczestników Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Wśród nich byli również wolontariusze z naszej szkoły,
którzy pomagali w przygotowaniu stanowisk wystawowych pięknych prac osób niepełnosprawnych oraz  wiązaniu
i rozdawaniu balonów dzieciom niepełnosprawnym. Dzięki naszym  gimnazjalistom odbył się także sprawny, bezpieczny przemarsz z Zespołu Szkół Specjalnych do Biłgorajskiego Centrum Kultury.

Opiekun ,,Klubu Wolontariusza” – Pani Agnieszka Neuman-Lipińska

Wolontariusze: Patrycja Szymaniak, Agnieszka Cieślak, Natalia Zielińska, Mikołaj Dąbrowski.

,,Pociąg do czytania”

22.05.2018r.

Piknik promujący czytelnictwo

22 maja odbył się kolejny piknik pod hasłem „Pociąg do czytania”. Jest to projekt Gminnej Biblioteki Publicznej
w Biłgoraju z siedzibą w Soli oraz Fundacji FLZB, Fundacji Pomocy Dzieciom „Krzyk” i Gimnazjum
im. Stefana Batorego w Biłgoraju oraz Szkoły Podstawowej Nr 4 w Biłgoraju. Tym razem w przestrzeni S.O.W.A. było bardzo wesoło, kolorowo i tanecznie. Odbyły się wspólne zabawy taneczne oraz przedstawienia. Imprezie towarzyszył plener malarski zatytułowany „Namaluj mi moją bajkę”. Wolontariusze z naszej szkoły czytali wiersze polskich poetów: Jana Brzechwy i Juliana Tuwima, malowali dzieciom buzie i rozdawali kolorowe balony. Dbali, aby zabawa odbyła się w sposób bezpieczny i pomagali w zabawie plastycznej.

Opiekun ,,Klubu Wolontariusza” – Pani Agnieszka Neuman-Lipińska

Wolontariusze: Bartłomiej Koper, Bartłomiej Blicharz, Mikołaj Dąbrowski, Amelia Koza, Karolina Malec, Hubert Król, Wiktoria Pałka, Klaudia Marzec i Wiktoria Piątek.

 

 

Konkurs na kostium w stylu retro

 

15.05.2018r.

Uczennica klasy III B, Natalia Zielińska w stylu retro.
Nagroda za I miejsce.

Szkolny Konkurs Wierszy Patriotycznych

25.05.2018r.

Szkolny Konkurs Wierszy Patriotycznych

 ,,Przyśniła się Polska dzieciom” 

 

Sandra Wójcik – I miejsce

Temat przewodni Szkolnego Konkursu Wierszy Patriotycznych brzmiał: „Przyśniła się Polska dzieciom…”. Interpretację utworów przygotowali uczniowie klas II i III. Zwyciężyła Sandra Wójcik, uczennica klasy II B,
miejsce II  zajęła Agnieszka Cieślak – uczennica klasy III B, zaś miejsce III przypadło w udziale Julii Mydlak, uczennicy klasy II B.

Celem konkursu było rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego słowa, kształtowanie języka, wyobraźni i wrażliwości, odkrywanie i rozwijanie uzdolnień polonistycznych, promowanie talentów recytatorskich, wzbogacanie biernego i czynnego słownictwa, popularyzacja literatury pięknej, a nade wszystko cele zawarte w działaniach z okazji ,,Roku Niepodległej”. Ocenie podlegały kryteria takie jak:· wybór utworu w kontekście tematu konkursu, opanowanie pamięciowe utworu, trafność interpretacji głosowej, kultura słowa oraz ogólny wyraz artystyczny recytatora -ustalone przez organizatorów konkursu, tj. Panią Aldonę Kozak, Panią Barbarę Okoń i Panią Grażynę Kotwis.

Wszyscy uczniowie, którzy brali  udział w zmaganiach na etapie szkolnym konkursu otrzymali oceny z języka polskiego.

 

Agnieszka Cieślak – II miejsce

Julia Mydlak – III miejsce

 

 

 

 

 

Biłgoraj Business Class

24.04.2018

24 kwietnia uczniowie naszej szkoły zostali zaproszeni na oficjalne rozpoczęcie realizacji projektu ,,Biłgoraj Business Class”. 5 kwietnia odbyły się w budynku naszego gimnazjum warsztaty, w czasie których wyjaśniono uczniom, na czym będzie polegać ich praca nad projektem i jak będą wyglądać kolejne spotkania odnoszące się do sposobów
na szukanie pomysłów na biznes i jego doprecyzowania. Co się będzie działo dalej- będziemy informować na bieżąco.

Etap II zakłada rekrutację pomysłów biznesowych. Zgłoszenia będą obejmować opisy pomysłów na biznes
i ich pomysłodawców. Odbędzie się także szkolenie z biznesplanów i tworzenia pomysłów na biznes – także
dla mieszkańców powiatu. Będą mogli wziąć w nim udział rodzice, nauczyciele oraz inni zainteresowani.

Potem tylko selekcja pomysłów konkursowych, które będą oceniane pod kątem innowacyjności, potencjału biznesowego oraz możliwości i szans rynkowych.  A jeśli uczniowie dojdą do IV etapu, czekają ich 4 dni szkoleń biznesowych prowadzonych przez doświadczonych trenerów, a także indywidualny mentoring, którym objęty zostanie każdy zespół. Ponadto – w ramach tego etapu – dla uczestników projektu zostanie zorganizowany  wyjazd studyjny do przedsiębiorstw z terenu województwa lubelskiego. Stąd do gali finałowej tylko krok. Spotkanie na V etapie składać się będzie z prezentacji eksperta biznesowego, który podzieli się swoimi doświadczeniami z początkującymi przedsiębiorcami.  Kilka zespołów opisze swój pomysł biznesowy – zostanie wybrana najlepsza grupa. Na koniec – networking!

Dla zwycięzców przewidziano 5000 zł!!!

Projekt realizuje: Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. we współpracy z Samorządem Województwa Lubelskiego,  Powiatem Biłgorajskim, Miastem Biłgoraj, Gminą Biłgoraj oraz European Business Advisory.

Egzaminy gimnazjalne

Od środy uczniowie zmagają się z testami egzaminacyjnymi.

Relacja w biłgorajskich mediach na stronie:

http://bilgoraj.com.pl/ruszyly-egzaminy-gimnazjalne,,3,11,11,1,19996,n.html

,,1000 drzew na minutę”

6 kwietnia 2018r.

Sadzenie lasu w Nadleśnictwie Biłgoraj przez Szkolne Koło Krajoznawcze Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego przy Gimnazjum Nr 2 im. Stefana Batorego w Biłgoraju ,,Sitarze”

 

Las sam się nie ochroni, zwłaszcza przed człowiekiem.

 

Świadomi tego, że trzeba zadbać o najbliższą okolicę – choćby po to, żeby mieć gdzie wyjść na spacer – 6 kwietnia 50 uczniów, a tym samym członków Szkolnego  Koła Krajoznawczego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego  przy Gimnazjum Nr 2 im. Stefana Batorego w Biłgoraju ,,Sitarze” (Oddział
w Chrzanowie), uczestniczyło w akcji sadzenia lasu w Nadleśnictwie Biłgoraj, Leśnictwie Bojary, w rejonie szkółki leśnej.  Na powierzchnię przygotowaną
do odnowienia po szkodach wyrządzonych przez zwierzynę udaliśmy się  autokarem firmowym Nadleśnictwa Biłgoraj. Prace przebiegały sprawnie dzięki nadzorowi pracowników nadleśnictwa i zapałowi uczniów.

Prace odnowieniowe były prowadzone w ramach akcji ,,1000 drzew
na minutę” –działań organizowanych w całym kraju, a w naszej okolicy prowadzonej przez Nadleśnictwo Biłgoraj, które przygotowało sadzonki drzew leśnych. Uczniowie Gimnazjum Nr 2 im. Stefana Batorego zrzeszeni
w chrzanowskim  oddziale PTT zaoferowali swoje siły, chęci oraz dobry humor.

W akcji sadzenia drzew wzięła udział młodzież  z czterech klas Gimnazjum Nr 2 im. Stefana Batorego w Biłgoraju. Uczniowie – po instruktażu przeprowadzonym przez leśniczych – posadzili 1000 sadzonek sosny, świerka, modrzewia i brzozy. Po wykonanej pracy  leśnik Pan Paweł Dec przedstawił nam dane  z życia lasu – mówił m.in. o lesistości w naszym kraju,  konieczności usuwania uszkodzonych przez kornika drzew, ochronie lasu przed zwierzyną,
a także o tym, jak wygląda drzewostan w Puszczy Solskiej, aby naszych uczniów nie dotyczyło powiedzenie: ,,Cudzie chwalicie, swego nie znacie…”.

Oczywiście, po ciężkiej pracy należało się coś przyjemnego, więc
nie zabrakło ogniska i pieczonych kiełbasek. Ale zanim je zjedliśmy, powędrowaliśmy do szkółki leśnej ,,Bojary” – po drodze słuchając opowieści leśnych Pana Pawła, obserwując przy tym życie mrówek w ich misternie zbudowanych mieszkaniach.

Dlaczego 1000 sadzonek?

Jak podają źródła – Lasy Państwowe sadzą rocznie ok. 500 mln drzew,
co w przeliczeniu na minutę daje właśnie 1000 drzew. Polscy leśnicy sadzą dużo więcej drzew niż ich pozyskują, stąd też lasów w Polsce przybywa – zarówno pod względem ich powierzchni, jak i masy drewna. Optymistyczne prognozy wskazują, że do roku 2050 lasy powinny zajmować już ponad 33 % powierzchni Polski.

Toteż i my przykładamy rękę, a ściślej mówiąc, nogę – bo przede wszystkim siły nóg należy używać przy sadzeniu drzew (choć i głowy
jak najbardziej!) – do tego wielkiego dzieła. A co do nas i założeń statutowych naszego koła – realizujemy ich część –  ucząc się, kształtując społecznie pożądane cechy charakteru, budzimy wrażliwość i zainteresowania, stwarzamy możliwość intelektualnej, społecznej i organizacyjnej aktywności członków SKK PTT i nie tylko. Co ponadto? Upowszechniamy wiedzę o lesie, który
w sporej części porasta też tereny górskie, poznajemy historię regionu, jego wartość. Dla uczniów to także kolejna lekcja rozwijająca kompetencje zespołowe, a nade wszystko – lekcja ochrony i ratowania środowiska naturalnego.

Techniką sadzenia w jamkę zasadzono sadzonki brzozy, modrzewia
i świerka. Brzoza została wybrana do sadzenia celem wzbogacania różnorodności drzewostanu złożonego w większości z drzew iglastych. Młoda brzoza zwiększy także odporność drzewostanu.

Pracownicy nadleśnictwa omówili techniki sadzenia drzew, sposoby rozmieszczania gatunków na uprawie,  określili, na jaką głębokość ma być wysadzony materiał, określili więźbę sadzenia, a nade wszystko – poinstruowali, jak bezpiecznie wykonywać prace. Akcję zorganizowano  również dlatego,
że wyobrażenie ludzi na temat pracy leśnika jest niewielkie. Większość kojarzy ten zawód wyłącznie ze ścinką drzew, czasem sadzeniem lasu. Dzięki takim pracom w terenie można dowiedzieć się więcej na temat ochrony drzewostanu, ochrony przeciwpożarowej,  gospodarki leśnej – o czym, pracując razem
z młodzieżą, opowiedział mgr inż. Paweł Dec.

Uczestnicy mogli na własne oczy zobaczyć, jak wiele czasu i pracy wymaga posadzenie jednego drzewa, pomyśleć nad tym, jak długo ono rośnie
i nade wszystko zastanowić się nad sensem i skutkami karczowania lasów przez ludzi.

Niektórzy sadzili las po raz pierwszy, innym to zajęcie nie było obce. Wszyscy jednak zgodnie stwierdzili, że takie akcje powinny być organizowane, aby jeszcze bardziej uświadamiać ludzi o tym, jak ważnym elementem ekosystemu są drzewa. Już teraz deklarują, że w przyszłym roku będą z nami sadzić las i zachęcą do tego swoich znajomych.

Aldona Kozak

– Dyrektor Gimnazjum Nr 2 im. Stefana Batorego w Biłgoraju
oraz Prezes Szkolnego Koła Krajoznawczego
Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego ,,Sitarze”

 

Pracownikom Nadleśnictwa Biłgoraj dziękujemy za możliwość dojazdu gratis. Dzięki temu mieliśmy więcej siły do pracy.

 Z definicji:


Odnowieniem sztucznym nazywamy sadzenie lasu przy udziale człowieka w miejscu drzewostanu usuniętego w wyniku wycinki i pozyskania drewna lub klęski żywiołowej. Udział przyrody w tym procesie ogranicza się do zapewniania optymalnych warunków wzrostu
i rozwoju drzewek.
Zalesianiem nazywamy z kolei sadzenie lasu na gruntach dotychczas nieleśnych (np. polach, łąkach, nieużytkach).

Co to jest Polskie Towarzystwo Tatrzańskie?

Przeczytasz o tym na stronie: http://ptt.org.pl/o-ptt-71362

Polskie Towarzystwo Tatrzańskie (w skrócie PTT) jest organizacją zrzeszającą miłośników gór. Posiada około 1500 członków w 29 oddziałach
i kołach. W swoich działaniach opiera się wyłącznie na społecznej pracy swoich członków
i sympatyków. Fundusz Towarzystwa stanowią przede wszystkim składki członkowskie, dotacje oraz zyski ze sprzedaży wydawnictw. W PTT nie ma etatów, ani pensji. W szeregach organizacji oprócz turystów i alpinistów są ludzie zawodowo związani z górami (przewodnicy, pracownicy schronisk, leśnicy, naukowcy prowadzący badania na terenie gór). Towarzystwo stara się propagować turystykę indywidualną, zarówno letnią, jak i zimową, uprawianą w małych grupach, narciarstwo (również wysokogórskie) oraz alpinizm. Dużą wagę przywiązuje do edukacji młodych turystów, uważając, iż właśnie oni najlepiej uchronią góry przed zniszczeniem. Zdecydowanie występuje przeciwko bezmyślnej rozbudowie infrastruktury nastawionej na umasowienie turystyki i maksymalne zyski podejmując odpowiednie działania, jest członkiem Koalicji „Ratujmy Karpaty” i stale współpracuje
z innymi organizacjami ekologicznymi. Oddziały organizują przez cały rok wycieczki
i wyprawy w góry całego świata. W siedzibach oddziałów (domy kultury, szkoły) prowadzona jest działalność oświatowa. Odbywają się szkolenia, prelekcje, pokazy slajdów
i filmów, są organizowane konkursy wiedzy o górach. Co roku organizowane
są Ogólnopolskie Spotkania PTT oraz Dni Gór. Towarzystwo wydaje rocznik „Pamiętnik PTT” (ukazało się już 20 tomów), wydawany jest centralnie biuletyn „Co słychać?”. Wiodące oddziały posiadają własne wydawnictwa. Został wydany pierwszy przewodnik po Tatrach adresowany do dzieci.

Polskie Towarzystwo Tatrzańskie powstało w roku 1873. Dnia 16 grudnia 1950 zostało rozwiązane na polecenie ówczesnych władz (majątek został przejęty przez utworzone
17 grudnia 1950 r. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze PTTK) i ponownie reaktywowane w roku 1988. Organizacja posiada osobowość prawną, a o osobowość prawną mogą się również starać jej oddziały. Siedzibą Towarzystwa jest Kraków.

Rekolekcje Wielkopostne

 

W dniach od 22-24.03.2018r. uczniowie naszej szkoły przeżywali Rekolekcje Wielkopostne prowadzone przez panią Magdalenę Siemion, doktorantkę Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie – specjalistkę w dziedzinie teologii ciała według Św. Jana Pawła II. Nasi uczniowie mogli dowiedzieć się, do czego służy ciało, w jaki sposób odnosić się do niego z szacunkiem. Odkryli swoją seksualność jako największy dar dla ukochanej osoby. Zrozumieli, że swojego ciała nie można traktować przedmiotowo. Nie jest rzecz, ale ,,to jesteśmy my”.

Bardzo dziękujemy Pani Magdalenie za wygłoszone prelekcje.

WIOSENNE ZWYCIĘSTWO

 

 

I MIEJSCE
W TURNIEJU GIMNAZJALNYM
O PUCHAR DYREKTORA ZSL W BIŁGORAJU

 

Jak co roku, 21 marca 2018r., uczestniczyliśmy w Dniach Otwartych Zespołu Szkół Leśnych w Biłgoraju, przy okazji których rozgrywany był XIII Turniej Gimnazjalny o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Leśnych w Piłce Siatkowej.

Zwycięska drużyna w składzie: Dominik Grzyb, Patryk Janiuk, Jakub Kapuśniak, Alan Kordylewski, Eryk Malinowski, Jakub Piętak, Szymon Przybyłowicz, Szymon Różański, Piotr Szabat przygotowywała się pod czujnym okiem Pana Jacka Spustka.

KOSZYKÓWKA- CIĄG DALSZY…

W REJONOWYCH IGRZYSKACH  MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W KOSZYKÓWCE CHŁOPCÓW,
które odbyły się w BYSTRZYCY STAREJ  

ZAJĘLIŚMY II MIEJSCE.

Drużyna w składzie: Szymon Przybyłowicz, Szymon Różański, Jakub Piętak, Patryk Janiuk, Eryk Malinowski, Michał Nawrocki, Bartłomiej Sprysak, Alan Kordylewski, Marcin Flis, Dawid Róg oraz Błażej Grabias stanęła na podium dzięki pracy własnej oraz Pana Jacka Spustka, nauczyciela wychowania fizycznego w Gimnazjum Nr 2 im. Stefana Batorego w Biłgoraju.

Jesteśmy z nich dumni!