Archiwa

Facebook

  • Osób online: 1
  • Odwiedzin dzisiaj: 99
  • Odwiedzin w miesiącu: 19 059
  • Razem odwiedzin: 697 726

Imprezy i Uroczystości

Egzaminy gimnazjalne

Od środy uczniowie zmagają się z testami egzaminacyjnymi.

Relacja w biłgorajskich mediach na stronie:

http://bilgoraj.com.pl/ruszyly-egzaminy-gimnazjalne,,3,11,11,1,19996,n.html

,,1000 drzew na minutę”

6 kwietnia 2018r.

Sadzenie lasu w Nadleśnictwie Biłgoraj przez Szkolne Koło Krajoznawcze Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego przy Gimnazjum Nr 2 im. Stefana Batorego w Biłgoraju ,,Sitarze”

 

Las sam się nie ochroni, zwłaszcza przed człowiekiem.

 

Świadomi tego, że trzeba zadbać o najbliższą okolicę – choćby po to, żeby mieć gdzie wyjść na spacer – 6 kwietnia 50 uczniów, a tym samym członków Szkolnego  Koła Krajoznawczego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego  przy Gimnazjum Nr 2 im. Stefana Batorego w Biłgoraju ,,Sitarze” (Oddział
w Chrzanowie), uczestniczyło w akcji sadzenia lasu w Nadleśnictwie Biłgoraj, Leśnictwie Bojary, w rejonie szkółki leśnej.  Na powierzchnię przygotowaną
do odnowienia po szkodach wyrządzonych przez zwierzynę udaliśmy się  autokarem firmowym Nadleśnictwa Biłgoraj. Prace przebiegały sprawnie dzięki nadzorowi pracowników nadleśnictwa i zapałowi uczniów.

Prace odnowieniowe były prowadzone w ramach akcji ,,1000 drzew
na minutę” –działań organizowanych w całym kraju, a w naszej okolicy prowadzonej przez Nadleśnictwo Biłgoraj, które przygotowało sadzonki drzew leśnych. Uczniowie Gimnazjum Nr 2 im. Stefana Batorego zrzeszeni
w chrzanowskim  oddziale PTT zaoferowali swoje siły, chęci oraz dobry humor.

W akcji sadzenia drzew wzięła udział młodzież  z czterech klas Gimnazjum Nr 2 im. Stefana Batorego w Biłgoraju. Uczniowie – po instruktażu przeprowadzonym przez leśniczych – posadzili 1000 sadzonek sosny, świerka, modrzewia i brzozy. Po wykonanej pracy  leśnik Pan Paweł Dec przedstawił nam dane  z życia lasu – mówił m.in. o lesistości w naszym kraju,  konieczności usuwania uszkodzonych przez kornika drzew, ochronie lasu przed zwierzyną,
a także o tym, jak wygląda drzewostan w Puszczy Solskiej, aby naszych uczniów nie dotyczyło powiedzenie: ,,Cudzie chwalicie, swego nie znacie…”.

Oczywiście, po ciężkiej pracy należało się coś przyjemnego, więc
nie zabrakło ogniska i pieczonych kiełbasek. Ale zanim je zjedliśmy, powędrowaliśmy do szkółki leśnej ,,Bojary” – po drodze słuchając opowieści leśnych Pana Pawła, obserwując przy tym życie mrówek w ich misternie zbudowanych mieszkaniach.

Dlaczego 1000 sadzonek?

Jak podają źródła – Lasy Państwowe sadzą rocznie ok. 500 mln drzew,
co w przeliczeniu na minutę daje właśnie 1000 drzew. Polscy leśnicy sadzą dużo więcej drzew niż ich pozyskują, stąd też lasów w Polsce przybywa – zarówno pod względem ich powierzchni, jak i masy drewna. Optymistyczne prognozy wskazują, że do roku 2050 lasy powinny zajmować już ponad 33 % powierzchni Polski.

Toteż i my przykładamy rękę, a ściślej mówiąc, nogę – bo przede wszystkim siły nóg należy używać przy sadzeniu drzew (choć i głowy
jak najbardziej!) – do tego wielkiego dzieła. A co do nas i założeń statutowych naszego koła – realizujemy ich część –  ucząc się, kształtując społecznie pożądane cechy charakteru, budzimy wrażliwość i zainteresowania, stwarzamy możliwość intelektualnej, społecznej i organizacyjnej aktywności członków SKK PTT i nie tylko. Co ponadto? Upowszechniamy wiedzę o lesie, który
w sporej części porasta też tereny górskie, poznajemy historię regionu, jego wartość. Dla uczniów to także kolejna lekcja rozwijająca kompetencje zespołowe, a nade wszystko – lekcja ochrony i ratowania środowiska naturalnego.

Techniką sadzenia w jamkę zasadzono sadzonki brzozy, modrzewia
i świerka. Brzoza została wybrana do sadzenia celem wzbogacania różnorodności drzewostanu złożonego w większości z drzew iglastych. Młoda brzoza zwiększy także odporność drzewostanu.

Pracownicy nadleśnictwa omówili techniki sadzenia drzew, sposoby rozmieszczania gatunków na uprawie,  określili, na jaką głębokość ma być wysadzony materiał, określili więźbę sadzenia, a nade wszystko – poinstruowali, jak bezpiecznie wykonywać prace. Akcję zorganizowano  również dlatego,
że wyobrażenie ludzi na temat pracy leśnika jest niewielkie. Większość kojarzy ten zawód wyłącznie ze ścinką drzew, czasem sadzeniem lasu. Dzięki takim pracom w terenie można dowiedzieć się więcej na temat ochrony drzewostanu, ochrony przeciwpożarowej,  gospodarki leśnej – o czym, pracując razem
z młodzieżą, opowiedział mgr inż. Paweł Dec.

Uczestnicy mogli na własne oczy zobaczyć, jak wiele czasu i pracy wymaga posadzenie jednego drzewa, pomyśleć nad tym, jak długo ono rośnie
i nade wszystko zastanowić się nad sensem i skutkami karczowania lasów przez ludzi.

Niektórzy sadzili las po raz pierwszy, innym to zajęcie nie było obce. Wszyscy jednak zgodnie stwierdzili, że takie akcje powinny być organizowane, aby jeszcze bardziej uświadamiać ludzi o tym, jak ważnym elementem ekosystemu są drzewa. Już teraz deklarują, że w przyszłym roku będą z nami sadzić las i zachęcą do tego swoich znajomych.

Aldona Kozak

– Dyrektor Gimnazjum Nr 2 im. Stefana Batorego w Biłgoraju
oraz Prezes Szkolnego Koła Krajoznawczego
Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego ,,Sitarze”

 

Pracownikom Nadleśnictwa Biłgoraj dziękujemy za możliwość dojazdu gratis. Dzięki temu mieliśmy więcej siły do pracy.

 Z definicji:


Odnowieniem sztucznym nazywamy sadzenie lasu przy udziale człowieka w miejscu drzewostanu usuniętego w wyniku wycinki i pozyskania drewna lub klęski żywiołowej. Udział przyrody w tym procesie ogranicza się do zapewniania optymalnych warunków wzrostu
i rozwoju drzewek.
Zalesianiem nazywamy z kolei sadzenie lasu na gruntach dotychczas nieleśnych (np. polach, łąkach, nieużytkach).

Co to jest Polskie Towarzystwo Tatrzańskie?

Przeczytasz o tym na stronie: http://ptt.org.pl/o-ptt-71362

Polskie Towarzystwo Tatrzańskie (w skrócie PTT) jest organizacją zrzeszającą miłośników gór. Posiada około 1500 członków w 29 oddziałach
i kołach. W swoich działaniach opiera się wyłącznie na społecznej pracy swoich członków
i sympatyków. Fundusz Towarzystwa stanowią przede wszystkim składki członkowskie, dotacje oraz zyski ze sprzedaży wydawnictw. W PTT nie ma etatów, ani pensji. W szeregach organizacji oprócz turystów i alpinistów są ludzie zawodowo związani z górami (przewodnicy, pracownicy schronisk, leśnicy, naukowcy prowadzący badania na terenie gór). Towarzystwo stara się propagować turystykę indywidualną, zarówno letnią, jak i zimową, uprawianą w małych grupach, narciarstwo (również wysokogórskie) oraz alpinizm. Dużą wagę przywiązuje do edukacji młodych turystów, uważając, iż właśnie oni najlepiej uchronią góry przed zniszczeniem. Zdecydowanie występuje przeciwko bezmyślnej rozbudowie infrastruktury nastawionej na umasowienie turystyki i maksymalne zyski podejmując odpowiednie działania, jest członkiem Koalicji „Ratujmy Karpaty” i stale współpracuje
z innymi organizacjami ekologicznymi. Oddziały organizują przez cały rok wycieczki
i wyprawy w góry całego świata. W siedzibach oddziałów (domy kultury, szkoły) prowadzona jest działalność oświatowa. Odbywają się szkolenia, prelekcje, pokazy slajdów
i filmów, są organizowane konkursy wiedzy o górach. Co roku organizowane
są Ogólnopolskie Spotkania PTT oraz Dni Gór. Towarzystwo wydaje rocznik „Pamiętnik PTT” (ukazało się już 20 tomów), wydawany jest centralnie biuletyn „Co słychać?”. Wiodące oddziały posiadają własne wydawnictwa. Został wydany pierwszy przewodnik po Tatrach adresowany do dzieci.

Polskie Towarzystwo Tatrzańskie powstało w roku 1873. Dnia 16 grudnia 1950 zostało rozwiązane na polecenie ówczesnych władz (majątek został przejęty przez utworzone
17 grudnia 1950 r. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze PTTK) i ponownie reaktywowane w roku 1988. Organizacja posiada osobowość prawną, a o osobowość prawną mogą się również starać jej oddziały. Siedzibą Towarzystwa jest Kraków.

Rekolekcje Wielkopostne

 

W dniach od 22-24.03.2018r. uczniowie naszej szkoły przeżywali Rekolekcje Wielkopostne prowadzone przez panią Magdalenę Siemion, doktorantkę Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie – specjalistkę w dziedzinie teologii ciała według Św. Jana Pawła II. Nasi uczniowie mogli dowiedzieć się, do czego służy ciało, w jaki sposób odnosić się do niego z szacunkiem. Odkryli swoją seksualność jako największy dar dla ukochanej osoby. Zrozumieli, że swojego ciała nie można traktować przedmiotowo. Nie jest rzecz, ale ,,to jesteśmy my”.

Bardzo dziękujemy Pani Magdalenie za wygłoszone prelekcje.

SPOTKANIE Z PODRÓŻNIKIEM

15 stycznia 2018r. uczniowie klas II i III wzięli udział w prezentacji multimedialnej dotyczącej państwa azjatyckiego – Tajlandii. Prezentacji towarzyszył bogaty opis słowny obrazujący istotne dla tego państwa informacje, ciekawostki i szeroki zakres wiedzy przyrodniczo-geograficzny oraz społeczno-kulturalny.

Uczniowie podczas prezentacji dowiedzieli się między innymi: dlaczego zamknięto Świątynie Tygrysów, jak wygląda dzień w wiosce plemienia Padaung, w której żyją kobiety żyrafy itd.

Spotkanie z podróżnikiem cieszyło się wielkim zainteresowaniem wśród uczniów.

 

 

 

Urząd Gminy gości niecodziennych gości

 

Z kolędą dotarliśmy także do Urzędu Gminy w Biłgoraju. Zaprezentowaliśmy program śpiewaczo-obrzędowy, złożyliśmy życzenia na szczęście, na zdrowie, na ten nowy rok, coby nikogo nie bolała głowa, ani bok, coby mieli w każdym kątku po dzieciątku, a na piecu troje…, a za to zebraliśmy datki – pieniążki i inne dostatki.

Pieniążki przeznaczymy na dofinansowanie wycieczki, którą planujemy na wiosnę. Członkowie Szkolnego Koła Krajoznawczego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego ,,Sitarze” już czekają na wyjazd.

Tymczasem dziękujemy Wójtowi Gminy Biłgoraj, Panu Wiesławowi Różyńskiemu za miłe przyjęcie naszej grupy w Urzędzie Gminy, zaś pracownikom jednostki, którzy zechcieli nas obejrzeć, a także Panu Wójtowi – za wkład w zbiórkę datków.

Kolędowanie w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju

 

,,Przyszliśmy tu po kolędzie,

Niech Wam za przykro nie będzie,

A czy będzie, czy nie będzie,

kolędować można wszędzie…”

– także w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju.

I tak oto 5 stycznia nasza grupa kolędnicza wraz z opiekunem – Panią dyrektor Aldoną Kozak – zaprezentowała swój program w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju. Tak jak obiecaliśmy, podtrzymujemy tradycję, a naszym wizytom z kolędą towarzyszy jeszcze jeden szczytny cel – zbiórka datków na dofinansowanie wycieczek w góry dla członków Szkolnego Koła Krajoznawczego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego ,,Sitarze”, które założyliśmy w  tym roku szkolnym.

Wychodząc naprzeciw potrzebom młodzieży założyliśmy Komitet Społeczny złożony z członków Rady Rodziców, dzięki któremu uzyskaliśmy oficjalną zgodę ministerstwa na zbiórkę datków w czasie kolędowania.

Prócz tradycyjnych polskich kolęd  śpiewanych wspólnie z członkami Zarządu Powiatu, zaprezentowaliśmy także teksty i pastorałki już nieco zapomniane – nie tylko z naszego regionu, ale także ,,spod samiuśkich Tater”, bo przecież zbieramy na wyjazdy w góry i  tę kulturą chcemy poznawać. A zatem –  jak brzmi hasło naszego koła – wędrujemy od sita po szczytach – od wędrówek po zakątkach naszego miasta do szczytów gór, na które się będziemy wspinać, gdy zbierzemy datki.

Dziękujemy serdecznie Staroście Powiatu Biłgoraj – Panu Kazimierzowi Paterakowi za wyrażenie zgody na wizytę kolędników oraz serdeczne przyjęcie, wszystkim zaś obecnym na spotkaniu – za hojne datki. Życzymy Wam, – jak powiedział jeden z naszych pastuszków – ,,żebyście drugiego roku kolędy doczekali i jeszcze nam dali”.

,,Hej, kolęda, kolęda!”

 

W skład grupy kolędników weszli uczniowie: Szymon Bujak, Antoni Bujak, Julia Mydlak, Sandra Wójcik, Aleksander Sarecki, Karol Krucoń, Dawid Róg, Patrycja Szymaniak, Agnieszka Cieślak. Do Starostwa przybyli wraz z opiekunem dyrektor Aldoną Kozak.

 

Tam, gdzie rodzi się Bóg…

Dnia 21 grudnia w naszym Gimnazjum zostały zorganizowane Jasełka Bożonarodzeniowe. To świąteczne przedstawienie miało na celu ukazanie jak dobrze przeżyć czas świąt w rodzinie i sąsiedztwie. Jasełka przypomniały również prawdę o obecności Chrystusa w Eucharystii.

Jasełka przygotowali uczniowie Gimnazjum we współpracy z uczniami Szkoły Podstawowej nr 5.

 

Od sita po szczytach

 

,,Od sita po szczytach”

Pod takim hasłem będzie działać Szkolne Koło Krajoznawcze Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego przy Gimnazjum Nr 2 im. Stefana Batorego w Biłgoraju ,,Sitarze”.

Dlaczego taka nazwa?

Jak wiemy, Biłgoraj to dawne miasto sitarzy, czyli rzemieślników wyrabiających sita. Sprzedawali je w oddalonych od Biłgoraja wiele kilometrów odległościach. Z wytyczonego przez siebie szlaku kupieckiego wracali do własnych domostw czasem po kilu latach. Pozostałością po stylu życia i tworzonych przez nich wyrobach sitarskich jest skansen – Zagroda Sitarska.

Myśląc nad nazwą koła braliśmy pod uwagę związek z Biłgorajem, a jeśli Biłgoraj – to sitarze. Stąd też i w logo szkolnego koła mamy niedźwiedzia niosącego na grzbiecie sita. Trzeba przyznać, że podobnie trudna jak życie górali, była dola naszych rodzimych sitarzy. Nieśli oni na swoich barkach trud utrzymania rodziny, która – prócz mężczyzn – pozostawała w Biłgoraju. Kobiety zajmujące się wyrobem siatek do sit także nie miały lekkiego życia. W domu pozostawali właściwie tylko starcy i dzieci, którymi one musiały się opiekować. A były tak zaradne, że organizowały nawet wybraną spośród siebie straż nocną, by nikomu w miasteczku nie stała się krzywda. I są zaradne do dziś.

Jak i dawniej, tak i dziś zamierzamy wędrować – tylko w innym celu. Parafrazując hasło naszych szkolnych kół – mieszkańcy miejscowości  znanej z wyrobów  sita, będą wędrować po szczytach. I jeszcze jedno: historia regionu wpływała na  mieszanie się  wpływów wielu kultur. Mieszały się języki, stroje, muzyka i taniec. My również zamierzamy skorzystać z bogactwa kulturowego góralszczyzny i mieszkańców terenów górskich zapoznawać z naszą, bardzo bogata tradycją.

W celu założenia koła przybyli do nas członkowie Zarządu Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Chrzanowie – prezes – Remigiusz Lichota oraz członek zarządu – Marcin Kornecki.  Naszych gości – przyjaciół z PTT Oddział w Chrzanowie – przywitaliśmy we wspólnym budynku SP5 Nr 5 im. Księdza Jana Twardowskiego w Biłgoraju i Gimnazjum Nr 2 im. Stefana Batorego w Biłgoraju.

Uroczystość założenia koła miała miejsce 27 października 2017 br.
Na sali gimnastycznej, na której zorganizowano m.in. wystawę fotografii pejzaży górskich autorstwa Janusza Kołacza, członka PTT Oddziału w Chrzanowie, zgromadzili się uczniowie naszego gimnazjum oraz Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Księdza Jana Twardowskiego w Biłgoraju.

Zarówno ja, jak i dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Księdza Jana Twardowskiego w Biłgoraju – mgr Teresa Bogdanowicz- Bordzań, kochamy góry, stąd mottem uroczystości stały się słowa Władysława Krygowskiego: ,,Dla jednych góry są tylko rumowiskiem głazów, dla innych najwspanialszą architekturą, wzniesioną ponad przemijaniem i trwaniem, dla jeszcze innych wiecznym niedosytem i niespełnieniem. Czym będą dla was – od was tylko zależy. Kochajcie je – będą coraz piękniejsze!” Słowa te, wkomponowane w dekorację sali, zapadły w pamięci uczniów i nauczycieli.

Ponieważ  jestem  miłośniczką gór i przez 5 lat była prezesem SKK PTT przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie, postanowiłam ,,przenieść góry” do Biłgoraja. Dyrektora szkoły podstawowej – Pani Teresy Bogdanowicz- Bordzań nie musiałam ani długo, ani w ogóle namawiać. Przystąpiłyśmy zatem do załatwiania formalności. I tak oto powstały dwa koła tatrzańskie: ,,Sitarze”  i ,,Piątka na szlaku”.

Ale zanim to się stało…

Uczniowie Gimnazjum Nr 2 w ramach pracy na zajęciach biologii i geografii przygotowali materiały na wystawę fotograficzną ,,Fauna i flora gór”. Przy okazji zapoznali się z przyrodą, która nie wszystkim jeszcze była znana
i zakątkiem naszego kraju, który naszej młodzieży nie jest jeszcze dobrze znany.

Dekorację przygotowała z młodzieżą gimnazjalną nauczycielka zajęć artystycznych – pani Agnieszka Neuman-Lipińska, opiekun Samorządu Uczniowskiego i nauczyciel języka angielskiego– Ewa Bentkowska-Wójcik, nauczyciel geografii i bibliotekarz – Grażyna  Kotwis oraz Aldona Kozak –nauczyciel języka polskiego i dyrektor gimnazjum.

W strojach biłgorajskich w celu zapoznania tatrzańskich gości z kulturą ludową naszej miejscowości prezentowali się uczniowie gimnazjum.

Młodzież gimnazjum zaśpiewała dwa utwory – ,,Pocztówka z Beskidów” oraz zabawną piosenkę ,,Babka w klapkach” pokazującą podejście niektórych turystów do wędrówek górskich.

Scenariusz uroczystości przygotowała Aldona Kozak. Scenkę z informacji turystycznej – Katarzyna Bastrzyk, nauczycielka języka polskiego w SP5 w Biłgoraju. Zaskakujące autentyczne pytania turystów rozbawiły nas do łez.

Góralem-prezenterem prowadzącym uroczystość był uczeń klasy III gimnazjum – Dawid Małek. ,,Z góralskiego na nase” tłumaczył Szymon Różański – uczeń klasy III gimnazjum.

 

Relację oraz fotorelację z uroczystości można zobaczyć na stronach PTT w Chrzanowie.

Relacja

Fotorelacja

 

Zdjęcia: mgr Bożena Małek – nauczyciel wychowania fizycznego, mgr Aldona Kozak, mgr Aleksandra Kawa oraz nasi goście – Remigiusz Lichota i Marcin Kornecki.

Na zdjęciach w tradycyjnych strojach biłgorajskich – ,,ucniowie łot Batorego”, czyli gimnazjaliści z Gimnazjum Nr 2 im. Stefana Batorego.

Imprezę relacjonowała: bilgoraj.com.pl oraz bilgorajska.pl

Poniżej – linki do relacji.

www.bilgorajska.pl

bilgoraj.com.pl

 

Członkowie SKK PTT przy Gimnazjum nr 2 – 28 osób

prezes – mgr Aldona Kozak

sekretarz – mgr Jacek Spustek

skarbnik – mgr Grażyna Kotwis

 

Jakie mamy plany?

Zgodnie ze statutem PTT zrzesza osoby zainteresowane czynnie kształtowaniem humanistycznych postaw wobec gór, popularyzowaniem ich wartości krajoznawczych, turystycznych, kulturowych, przyrodniczych i krajobrazowych oraz ochroną tych wartości. I tym celom przyświeca założenie szkolnych kół.

Mamy zamiar także rozwijać i upowszechniać takie formy turystyki górskiej, które uczą, kształtują społecznie pożądane cechy charakteru, budzą wrażliwość i zainteresowanie oraz stwarzają możliwość intelektualnej, społecznej
i organizacyjnej aktywności członków. Uczniowie będą mieć swój  udział w organizowaniu wycieczek i wyjść w ramach działalności koła. Mile widziane będą także ich własne pomysły. Będziemy też propagować akcję zdobywania Górskiej Odznaki Turystycznej PTT oraz innych odznak ustanowionych przez PTT. Kto wie, być może spośród uczniów biłgorajskich szkół wyrośnie górski przewodnik.

A co jeszcze? To się okaże…

A zatem… przenosimy góry do Biłgoraja!

Aldona Kozak – dyrektor Gimnazjum Nr 2
im. Stefana Batorego w Biłgoraju

Chętnych do działania rodziców zapraszamy do współpracy.

 

 

Dzień Edukacji Narodowej

W Dniu Edukacji Narodowej uczniowie tradycyjnie złożyli życzenia gronu pedagogicznemu.

Szczęśliwej drogi już czas….

W piątek 23 czerwca pożegnaliśmy uroczyście kolejny rocznik naszych absolwentów.