Archiwa

Facebook

  • Osób online: 1
  • Odwiedzin dzisiaj: 113
  • Odwiedzin w miesiącu: 19 073
  • Razem odwiedzin: 697 740

Konkursy i projekty

Konkurs frazeologiczny

Z okazji przypadającego w lutym Dniu Języka Ojczystego odbył się w naszej szkole konkurs frazeologiczny przygotowany przez nauczyciela języka polskiego P. B. Okoń i biblioteki P. G. Kotwis.
Uczniowie klas II i III bawili się przy frazeologicznych zagadkach, przedstawiali związki frazeologiczne za pomocą rysunków.
Najlepsi okazali się uczniowie klasy IIa: Grabias Błażej i Safin Sebastian.

KONKURS O RZECE WIŚLE

W grudniu nasi gimnazjaliści wzięli udział w konkursie poświęconym rzece Wiśle. Uczniowie zmagali się z wiedzą teoretyczną na temat rzeki i wykazywali się umiejętnościami literackimi. W etapie teoretycznym zwycięzcami zostali uczniowie klas III: Piotr Szabat, Michał Nawrocki, Alan Kordylewski i Wiktoria Piątek. Etap literacki – najciekawsza interpretacja wiersza o Wiśle – wygrał Bartek Bzdyra uczeń klasy IIIb.

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Kolędujemy dalej…

 

10 stycznia zawitaliśmy  z kolędą w Środowiskowym Domu Samopomocy  w Biłgoraju. Ośrodek jest miejscem  dziennego pobytu dla osób przewlekle chorych, osób upośledzonych umysłowo oraz osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.

Dziękujemy serdecznie za możliwość wspólnego kolędowania kierownikowi ŚDS w Biłgoraju, Panu Grzegorzowi Farynie, pracownikom placówki oraz – nade wszystko – podopiecznym ośrodka.

Mamy nadzieję, że wnieśliśmy trochę radości w  ich codzienne zmagania z problemami, które przyniosło im  życie. Kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie, ponieważ wszelkie dobro, które dajemy, zatacza koło i wraca do nas… – to słowa, które przyświecają działalności pracowników ośrodka.  Dla naszych uczniów to także lekcja pokory i zrozumienia innych.

Mediacje rówieśnicze

Przed trzema laty nasze gimnazjum włączyło się w realizację programu Mediacje rówieśnicze sposobem na przezwyciężanie agresji i przemocy w szkole.

9 maja 2017r. kolejny raz gościliśmy w naszej szkole Panią Elżbietę Koszel, sędzię Sądu Okręgowego w Zamościu oraz Panią Dorotę Joannę Muca, mediatora przy S. O. w Zamościu. Podczas spotkania z uczniami klas pierwszych i drugich Pani Sędzia przybliżyła młodzieży ideę mediacji jako sposobu rozwiązywania konfliktów. Uczniowie dowiedzieli się, jakie są zalety mediacji rówieśniczych oraz w jakich przypadkach może być stosowana.

Nauka alternatywnych metod rozwiązywania sporów już na etapie gimnazjum może zaprocentować w przyszłości stosowaniem mediacji w rozwiązywaniu konfliktów, a nie kierowaniem sprawy na drogę procesu sądowego.

Ważną częścią spotkania były symulacje mediacji rówieśniczych zaprezentowane przez szkolnych kandydatów na mediatorów rówieśniczych, uczestników warsztatów mediacji prowadzonych przez panią Dorotę Joannę Muca.

Szkoła dobrego wychowania

W tym roku szkolnym postanowiliśmy zawalczyć o tytuł Szkoły Dobrego Wychowania. Realizacja zadań konkursowych wymagała zaangażowania uczniów i nauczycieli, ale było warto…

Konkurs „Mistrz Savoir vivre”

W lutym w naszej szkole odbył się konkurs wiedzy na temat savoir vivre, w którym wzięły udział 3 – osobowe zespoły z poszczególnych klas. Konkurs przeprowadzony był w dwóch etapach.

W pierwszym etapie wszyscy uczestnicy rozwiązywali test pisemny składający się z 19 zadań. Zadania wymagały od uczniów różnorodnej wiedzy dotyczącej zasad dobrego wychowania. Konkurs dał możliwości zainteresowania uczniów umiejętnościami właściwego zachowania się w szkole, w domu, w restauracji, w środkach komunikacji miejskiej i wszędzie tam, gdzie należy się wykazać dobrymi manierami.

Do drugiego etapu zakwalifikowały się 4 drużyny. Zadaniem uczniów było przygotowanie pięknego nakrycia stołu dla 2 osób oraz znalezienie przysłów, aforyzmów i cytatów, mówiących o kulturze człowieka i umieszczenie ich na „kulturalnym drzewie”.

Zwyciężył zespół z klasy III A w składzie: Aleksandra Brzyska, Gabriela Odrzywolska, Oskar Szkoda.

Zwycięzcy otrzymali dyplomy „Mistrz Savoir vivre”.


 

 

 

Bezpieczni w sieci

W ramach podejmowanych przez szkołę działań w zakresie zapobiegania cyberprzemocy, w środę 9 listopada 2016r.  realizowany był projekt obejmujący warsztaty dla uczniów, szkolenie rady pedagogicznej oraz szkolenie rodziców.

Zajęcia dla uczniów przeprowadzone były w klasach II A i II B oraz III B i miały na celu uświadomienie uczniom zagrożeń związanych z korzystaniem z internetu. Szkolenie  nauczycieli było podsumowaniem spotkań z uczniami ze wskazaniem na działania profilaktyczne. Rodzice uzyskali wiedzę na temat zagrożeń oraz możliwości uzyskania pomocy.

BEZPIECZNI ON-LINE

Po raz kolejny nasze gimnazjum jako partner fundacji Pomocy Dzieciom ” Krzyk” włącza się w realizację projektu  „ BEZPIECZNI ON-LINE” .

Więcej informacji o projekcie poniżej.

BEZPIECZNI ON-LINE

krzyk1

Mediacja – zgoda buduje

m2a

W piątek 21 października uczennice naszego gimnazjum – Aleksandra Brzyska, Gabriela Odrzywolska, Wiktoria Pałka, Ewa Zwolińska i Zuzanna Małek uczestniczyły w konferencji Mediacja – zgoda buduje zorganizowanej przez Sąd Okręgowy w Zamościu. Konferencja miała na uwadze promocję mediacji jako skutecznego sposobu na rozwiązywanie konfliktów i sporów. Na zaproszenie sędzi pani Elżbiety Koszel, koordynatora ds. Mediacji Sądu Okręgowego w Zamościu Aleksandra, Gabriela i Wiktoria zaprezentowały symulację mediacji rówieśniczej. Przedstawiona scenka została przygotowana pod kierunkiem pani Doroty Mucy, zawodowego mediatora współpracującego z naszą szkołą w ramach programu Mediacja rówieśnicza w szkole metodą przeciwdziałania agresji i niedostosowaniu społecznemu młodzieży.

mm1

BEZPIECZNA SZKOŁA

dyplom

 

W okresie od 15 września 2015r. do 15 kwietnia 2016r. nasze gimnazjum wzięło udział w IV konkursie BEZPIECZNA SZKOŁA – BEZPIECZNY UCZEŃ 2015/2016 zorganizowanym przez Studium Prawa Europejskiego.

Celem konkursu było spopularyzowanie wśród uczniów w całej Polsce podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym:

– norm współżycia,

– poszanowania praw jednostki, w tym ucznia-obywatela,

– przeciwdziałania patologiom,

– tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach,

– solidaryzmu społecznego.

Realizacja zadań konkursowych miała równocześnie służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa uczniów.

Wykonaliśmy wszystkie zadania przewidziane regulaminem konkursu, co zostało potwierdzone dyplomem nadającym nam, tytuł Bezpiecznej Szkoły.

Continue reading