Archiwa

Facebook

 • Osób online: 0
 • Odwiedzin dzisiaj: 29
 • Odwiedzin w miesiącu: 14 406
 • Razem odwiedzin: 644 246

Ogłoszenia

ZEBRANIE Z RODZICAMI

W środę 13 grudnia 2017 r. o godzinie 1700 zapraszamy rodziców naszych uczniów na wywiadówkę połączoną ze spotkaniem edukacyjnym z zakresu profilaktyki narkotykowej, które poprowadzi pan Janusz Koczberski, – psycholog i specjalista terapii uzależnień.

Celem spotkania jest uwrażliwienie rodziców na zagrożenie, jakim są narkotyki i dopalacze oraz dostarczenie podstawowych informacji o środkach psychoaktywnych, objawach ich zażywania i sposobach radzenia sobie w sytuacji, gdy podejrzewamy, że dziecko sięga po narkotyki. Ważnym celem jest również ukazanie rodzicom czynników chroniących dziecko przed zagrożeniami.

Pan Janusz Koczberski jest psychologiem, certyfikowanym specjalistą terapii uzależnień z ponad 20 – letnim doświadczeniem zawodowym. Przez wiele lat pracował jako terapeuta w Ośrodku Higieny Psychicznej przy PSZOZ w Lublinie. Był współzałożycielem i wieloletnim terapeutą placówek MONAR-u na Lubelszczyźnie. Pracował na oddziale detoksykacyjnym w PS ZOZ w Lublinie. Pomagał organizować i szkolił kadrę dla Stowarzyszenia Pomocy Uzależnionym AGAPE. Prowadził zajęcia na temat terapii uzależnień w lubelskich uczelniach. Był  współzałożycielem i  dyrektorem do spraw lecznictwa w NZOZ Ośrodku Rehabilitacyjnym dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych Młodzieżowym Ośrodku Terapii i Readaptacji „Powrót z U” w Cholewiance k/ Kazimierza Dolnego. Specjalizuje się w terapii szeroko rozumianych uzależnień – zarówno chemicznych, jak i popędowych. Pracuje z uzależnionymi i/lub ich rodzinami.

 

Ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków

 

Rada Rodziców dokonała wyboru ubezpieczyciela oraz wariantu ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków w roku szkolnym 2016/2017 . Ubezpieczenie obejmuje okres 1.09.2016r.- 31.08.2017r.

Ubezpieczenie jest dobrowolne. Rodzice, którzy nie chcą korzystać z ubezpieczenia dziecka w szkole proszeni są pisemne poinformowanie szkoły o tym fakcie.

Ubezpieczenie obejmuje tzw. zakres podstawowy oraz wybrane świadczenia dodatkowe.

Świadczenie podstawowe obejmuje odszkodowanie z tytułu:

 • śmierci ubezpieczonego,
 • trwałego uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu,
 • kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz kosztów odbudowy stomatologicznej zębów stałych,
 • zdiagnozowania sepsy,
 • oparzeń lub odmrożeń,
 • wstrząśnienia mózgu,
 • pogryzienia, pokąsania, ukąszenia wymagających hospitalizacji.

Świadczenia dodatkowe:

 • zwrot kosztów leczenia do wysokości 30% sumy ubezpieczenia,
 • jednorazowe świadczenie w przypadku zgonu ubezpieczonego spowodowanego nowotworem złośliwym lub wrodzoną wadą serca,
 • jednorazowe świadczenie w przypadku śmierci opiekuna ucznia,
 • jednorazowe świadczenie w przypadku amputacji kończyny spowodowanej nowotworem.

Szczegółowe warunki ubezpieczenia dostępne są w sekretariacie Gimnazjum.