Archiwa

Facebook

 • Osób online: 1
 • Odwiedzin dzisiaj: 111
 • Odwiedzin w miesiącu: 19 071
 • Razem odwiedzin: 697 738

Ogłoszenia

Konkurs na kostium w stylu retro

 

15.05.2018r.

Uczennica klasy III B, Natalia Zielińska w stylu retro.
Nagroda za I miejsce.

Szkolny Konkurs Wierszy Patriotycznych

25.05.2018r.

Szkolny Konkurs Wierszy Patriotycznych

 ,,Przyśniła się Polska dzieciom” 

 

Temat przewodni Szkolnego Konkursu Wierszy Patriotycznych brzmiał: „Przyśniła się Polska dzieciom…”. Interpretację utworów przygotowali uczniowie klas II i III. Zwyciężyła Sandra Wójcik, uczennica klasy II B,
miejsce II  zajęła Agnieszka Cieślak – uczennica klasy III B, zaś miejsce III przypadło w udziale Julii Mydlak, uczennicy klasy II B.

Celem konkursu było rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego słowa, kształtowanie języka, wyobraźni i wrażliwości, odkrywanie i rozwijanie uzdolnień polonistycznych, promowanie talentów recytatorskich, wzbogacanie biernego i czynnego słownictwa, popularyzacja literatury pięknej, a nade wszystko cele zawarte w działaniach z okazji ,,Roku Niepodległej”. Ocenie podlegały kryteria takie jak:· wybór utworu w kontekście tematu konkursu, opanowanie pamięciowe utworu, trafność interpretacji głosowej, kultura słowa oraz ogólny wyraz artystyczny recytatora -ustalone przez organizatorów konkursu, tj. Panią Aldonę Kozak, Panią Barbarę Okoń i Panią Grażynę Kotwis.

Wszyscy uczniowie, którzy brali  udział w zmaganiach na etapie szkolnym konkursu otrzymali oceny z języka polskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biłgoraj Business Class

24.04.2018

24 kwietnia uczniowie naszej szkoły zostali zaproszeni na oficjalne rozpoczęcie realizacji projektu ,,Biłgoraj Business Class”. 5 kwietnia odbyły się w budynku naszego gimnazjum warsztaty, w czasie których wyjaśniono uczniom, na czym będzie polegać ich praca nad projektem i jak będą wyglądać kolejne spotkania odnoszące się do sposobów
na szukanie pomysłów na biznes i jego doprecyzowania. Co się będzie działo dalej- będziemy informować na bieżąco.

Etap II zakłada rekrutację pomysłów biznesowych. Zgłoszenia będą obejmować opisy pomysłów na biznes
i ich pomysłodawców. Odbędzie się także szkolenie z biznesplanów i tworzenia pomysłów na biznes – także
dla mieszkańców powiatu. Będą mogli wziąć w nim udział rodzice, nauczyciele oraz inni zainteresowani.

Potem tylko selekcja pomysłów konkursowych, które będą oceniane pod kątem innowacyjności, potencjału biznesowego oraz możliwości i szans rynkowych.  A jeśli uczniowie dojdą do IV etapu, czekają ich 4 dni szkoleń biznesowych prowadzonych przez doświadczonych trenerów, a także indywidualny mentoring, którym objęty zostanie każdy zespół. Ponadto – w ramach tego etapu – dla uczestników projektu zostanie zorganizowany  wyjazd studyjny do przedsiębiorstw z terenu województwa lubelskiego. Stąd do gali finałowej tylko krok. Spotkanie na V etapie składać się będzie z prezentacji eksperta biznesowego, który podzieli się swoimi doświadczeniami z początkującymi przedsiębiorcami.  Kilka zespołów opisze swój pomysł biznesowy – zostanie wybrana najlepsza grupa. Na koniec – networking!

Dla zwycięzców przewidziano 5000 zł!!!

Projekt realizuje: Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. we współpracy z Samorządem Województwa Lubelskiego,  Powiatem Biłgorajskim, Miastem Biłgoraj, Gminą Biłgoraj oraz European Business Advisory.

ZEBRANIE Z RODZICAMI

W środę 13 grudnia 2017 r. o godzinie 1700 zapraszamy rodziców naszych uczniów na wywiadówkę połączoną ze spotkaniem edukacyjnym z zakresu profilaktyki narkotykowej, które poprowadzi pan Janusz Koczberski, – psycholog i specjalista terapii uzależnień.

Celem spotkania jest uwrażliwienie rodziców na zagrożenie, jakim są narkotyki i dopalacze oraz dostarczenie podstawowych informacji o środkach psychoaktywnych, objawach ich zażywania i sposobach radzenia sobie w sytuacji, gdy podejrzewamy, że dziecko sięga po narkotyki. Ważnym celem jest również ukazanie rodzicom czynników chroniących dziecko przed zagrożeniami.

Pan Janusz Koczberski jest psychologiem, certyfikowanym specjalistą terapii uzależnień z ponad 20 – letnim doświadczeniem zawodowym. Przez wiele lat pracował jako terapeuta w Ośrodku Higieny Psychicznej przy PSZOZ w Lublinie. Był współzałożycielem i wieloletnim terapeutą placówek MONAR-u na Lubelszczyźnie. Pracował na oddziale detoksykacyjnym w PS ZOZ w Lublinie. Pomagał organizować i szkolił kadrę dla Stowarzyszenia Pomocy Uzależnionym AGAPE. Prowadził zajęcia na temat terapii uzależnień w lubelskich uczelniach. Był  współzałożycielem i  dyrektorem do spraw lecznictwa w NZOZ Ośrodku Rehabilitacyjnym dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych Młodzieżowym Ośrodku Terapii i Readaptacji „Powrót z U” w Cholewiance k/ Kazimierza Dolnego. Specjalizuje się w terapii szeroko rozumianych uzależnień – zarówno chemicznych, jak i popędowych. Pracuje z uzależnionymi i/lub ich rodzinami.

 

Ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków

 

Rada Rodziców dokonała wyboru ubezpieczyciela oraz wariantu ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków w roku szkolnym 2016/2017 . Ubezpieczenie obejmuje okres 1.09.2016r.- 31.08.2017r.

Ubezpieczenie jest dobrowolne. Rodzice, którzy nie chcą korzystać z ubezpieczenia dziecka w szkole proszeni są pisemne poinformowanie szkoły o tym fakcie.

Ubezpieczenie obejmuje tzw. zakres podstawowy oraz wybrane świadczenia dodatkowe.

Świadczenie podstawowe obejmuje odszkodowanie z tytułu:

 • śmierci ubezpieczonego,
 • trwałego uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu,
 • kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz kosztów odbudowy stomatologicznej zębów stałych,
 • zdiagnozowania sepsy,
 • oparzeń lub odmrożeń,
 • wstrząśnienia mózgu,
 • pogryzienia, pokąsania, ukąszenia wymagających hospitalizacji.

Świadczenia dodatkowe:

 • zwrot kosztów leczenia do wysokości 30% sumy ubezpieczenia,
 • jednorazowe świadczenie w przypadku zgonu ubezpieczonego spowodowanego nowotworem złośliwym lub wrodzoną wadą serca,
 • jednorazowe świadczenie w przypadku śmierci opiekuna ucznia,
 • jednorazowe świadczenie w przypadku amputacji kończyny spowodowanej nowotworem.

Szczegółowe warunki ubezpieczenia dostępne są w sekretariacie Gimnazjum.