Archiwa

Facebook

  • Osób online: 0
  • Odwiedzin dzisiaj: 35
  • Odwiedzin w miesiącu: 246 867
  • Razem odwiedzin: 1 626 531

Inspektor

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Gimnazjum Nr 2 im. Stefana Batorego w Biłgoraju

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych – Panią Katarzynę Piórko – z którą mogą Państwo skontaktować się poprzez adres e-mail: iod@bilgoraj.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.