Archiwa

Facebook

  • Osób online: 0
  • Odwiedzin dzisiaj: 35
  • Odwiedzin w miesiącu: 246 867
  • Razem odwiedzin: 1 626 531

Nauczyciele i pracownicy

KADRA PEDAGOGICZNA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

DYREKTOR – mgr Aldona Kozak

Lp. Nazwisko i imię Kwalifikacje Stopień awansu zawodowego
1 mgr Bentkowska-Wójcik Ewa j. angielski nauczyciel dyplomowany
2 mgr Bodys Anna pedagog nauczyciel dyplomowany
3 Ks.mgr Jędruszczak Karol religia nauczyciel kontraktowy
4 mgr Kozak Aldona j. polski nauczyciel dyplomowany
5 mgr Kochan Krystyna historia, WOS,WDŻ, EdBezp. nauczyciel dyplomowany
6 mgr Kotwis Grażyna geografia, biblioteka nauczyciel dyplomowany
7 mgr Kozakiewicz Patrycja biologia nauczyciel kontraktowy
8 mgr Kubatek Małgorzata j. niemiecki nauczyciel mianowany
9 mgr Małek Bożena w – f nauczyciel dyplomowany
10 mgr Neuman- Lipińska Agnieszka zaj. artystyczne nauczyciel dyplomowany
11 mgr Okoń Barbara j. polski,

zaj. techniczne

nauczyciel dyplomowany
12 mgr Socha Stanisława fizyka nauczyciel dyplomowany
13 mgr Wójcik Bożena matematyka, informatyka nauczyciel dyplomowany
14 mgr Wójcik Małgorzata chemia nauczyciel dyplomowany
15 mgr Ziemichód Joanna etyka nauczyciel dyplomowany

ADMINISTRACJA I OBSŁUGA

1 mgr Iwańczyk Agata sekretarz szkoły
2 Pacyk Dorota sprzątaczka
3 Osuch Mariusz konserwator

KADRA PEDAGOGICZNA W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

DYREKTOR – mgr Aldona Kozak

Lp. Nazwisko i imię Kwalifikacje Stopień awansu zawodowego
1 mgr Bentkowska-Wójcik Ewa j. angielski nauczyciel dyplomowany
2 mgr Bodys Anna pedagog nauczyciel dyplomowany
3 Ks.mgr Jędruszczak Karol religia nauczyciel kontraktowy
4 mgr Taczała Barbara biologia nauczyciel dyplomowany
5 mgr Kozak Aldona j. polski nauczyciel dyplomowany
6 mgr Kochan Krystyna historia, WOS,WDŻ, EdBezp. nauczyciel dyplomowany
7 mgr Kotwis Grażyna geografia, biblioteka nauczyciel dyplomowany
8 mgr Kozakiewicz Patrycja chemia nauczyciel kontraktowy
9 mgr Kubatek Małgorzata j. niemiecki nauczyciel mianowany
10 mgr Małek Bożena w – f nauczyciel dyplomowany
11 mgr Neuman- Lipińska Agnieszka plastyka, muzyka, zaj. artystyczne nauczyciel dyplomowany
12 mgr Okoń Barbara j. polski,zaj. techniczne nauczyciel dyplomowany
13 mgr Socha Stanisława fizyka, informatyka nauczyciel dyplomowany
14 mgr Spustek Jacek w – f, instr. narciarstwa nauczyciel dyplomowany
15 mgr Wlizło Małgorzata matematyka, informatyka nauczyciel dyplomowany
16 mgr Wójcik Bożena matematyka, informatyka nauczyciel dyplomowany
17 mgr Wójcik Małgorzata chemia nauczyciel dyplomowany
18 mgr Ziemichód Joanna historia, WOS, WDŻ, etyka nauczyciel dyplomowany

ADMINISTRACJA I OBSŁUGA

1 mgr Iwańczyk Agata sekretarz szkoły
2 Pacyk Dorota sprzątaczka
3 Osuch Mariusz konserwator

KADRA PEDAGOGICZNA W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

DYREKTOR – mgr Małgorzata Wójcik

Lp. Nazwisko i imię Kwalifikacje Stopień awansu zawodowego
1 mgr Bentkowska-Wójcik Ewa j. angielski nauczyciel dyplomowany
2 mgr Bodys Anna pedagog nauczyciel dyplomowany
3 Ks.mgr Jędruszczak Karol religia nauczyciel kontraktowy
4 mgr Góźdź Ewa biologia, biblioteka nauczyciel dyplomowany
5 mgr Hejzner Joanna j. polski nauczyciel dyplomowany
6 mgr Kochan Krystyna historia, WOS,WDŻ, EdBezp. nauczyciel dyplomowany
7 mgr Kotwis Grażyna geografia, biblioteka nauczyciel dyplomowany
8 mgr Kozakiewicz Patrycja chemia nauczyciel kontraktowy
9 mgr Kubatek Małgorzata j. niemiecki nauczyciel mianowany
10 mgr Małek Bożena w – f nauczyciel dyplomowany
11 mgr Neuman- Lipińska Agnieszka plastyka, muzyka, zaj. artystyczne nauczyciel dyplomowany
12 mgr Okoń Barbara j. polski,zaj. techniczne nauczyciel dyplomowany
13 mgr Socha Stanisława fizyka, informatyka nauczyciel dyplomowany
14 mgr Spustek Jacek w – f, instr. narciarstwa nauczyciel dyplomowany
15 mgr Wlizło Małgorzata matematyka, informatyka nauczyciel dyplomowany
16 mgr Wójcik Bożena matematyka, informatyka nauczyciel dyplomowany
17 mgr Wójcik Małgorzata chemia nauczyciel dyplomowany
18 mgr Ziemichód Joanna historia, WOS, WDŻ, etyka nauczyciel dyplomowany
19 mgr Dobosz Bogda j. polski nauczyciel dyplomowany

ADMINISTRACJA I OBSŁUGA

1 mgr Iwańczyk Agata sekretarz szkoły
2 Nowińska Agata sprzątaczka
3 Kołodziejczyk Wiesława woźna
4 Pacyk Dorota sprzątaczka
5 Osuch Mariusz konserwator

KADRA PEDAGOGICZNA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

DYREKTOR – mgr Małgorzata Wójcik

Lp. Nazwisko i imię Kwalifikacje Stopień awansu zawodowego
1 mgr Bentkowska-Wójcik Ewa j. angielski nauczyciel dyplomowany
2 mgr Bodys Anna pedagog nauczyciel dyplomowany
3 Ks.mgr Jędruszczak Karol religia nauczyciel kontraktowy
4 mgr Góźdź Ewa biologia, biblioteka nauczyciel dyplomowany
5 mgr Hejzner Joanna j. polski nauczyciel dyplomowany
6 mgr Kochan Krystyna historia, WOS,WDŻ, EdBezp. nauczyciel dyplomowany
7 mgr Kotwis Grażyna geografia, biblioteka nauczyciel dyplomowany
8 mgr Kozakiewicz Patrycja chemia nauczyciel kontraktowy
9 mgr Kubatek Małgorzata j. niemiecki nauczyciel mianowany
10 mgr Małek Bożena w – f nauczyciel dyplomowany
11 mgr Neuman- Lipińska Agnieszka plastyka, muzyka, zaj. artystyczne nauczyciel dyplomowany
12 mgr Okoń Barbara j. polski,zaj. techniczne nauczyciel dyplomowany
13 mgr Socha Stanisława fizyka, informatyka nauczyciel dyplomowany
14 mgr Spustek Jacek w – f, instr. narciarstwa nauczyciel dyplomowany
15 mgr Wlizło Małgorzata matematyka, informatyka nauczyciel dyplomowany
16 mgr Wójcik Bożena matematyka, informatyka nauczyciel dyplomowany
17 mgr Wójcik Małgorzata chemia nauczyciel dyplomowany
18 mgr Ziemichód Joanna historia, WOS, WDŻ, etyka nauczyciel dyplomowany
19 mgr Magdalena Michalik geografia nauczyciel kontraktowy

ADMINISTRACJA I OBSŁUGA

1 mgr Iwańczyk Agata sekretarz szkoły
2 Dziwota Katarzyna sprzątaczka
3 Kowal Stanisława sprzątaczka
4 Kołodziejczyk Wiesława woźna
5 Osuch Mariusz konserwator

KADRA PEDAGOGICZNA W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

DYREKTOR – mgr Małgorzata Wójcik

Lp. Nazwisko i imię Kwalifikacje Stopień awansu zawodowego
1 mgr Bentkowska-Wójcik Ewa j. angielski nauczyciel dyplomowany
2 mgr Bodys Anna pedagog nauczyciel dyplomowany
3 Ks.mgr Borysowski Jan religia nauczyciel kontraktowy
4 mgr Góźdź Ewa biologia, biblioteka nauczyciel dyplomowany
5 mgr Hejzner Joanna j. polski nauczyciel dyplomowany
6 mgr Kochan Krystyna historia, WOS,WDŻ, EdBezp. nauczyciel dyplomowany
7 mgr Kotwis Grażyna geografia, biblioteka nauczyciel dyplomowany
8 mgr Kozakiewicz Patrycja chemia nauczyciel kontraktowy
9 mgr Kubatek Małgorzata j. niemiecki nauczyciel mianowany
10 mgr Małek Bożena w – f nauczyciel dyplomowany
11 mgr Neuman- Lipińska Agnieszka plastyka, muzyka, zaj. artystyczne nauczyciel dyplomowany
12 mgr Okoń Barbara j. polski,zaj. techniczne nauczyciel dyplomowany
13 mgr Socha Stanisława fizyka, informatyka nauczyciel dyplomowany
14 mgr Spustek Jacek w – f, instr. narciarstwa nauczyciel dyplomowany
15 mgr Wlizło Małgorzata matematyka, informatyka nauczyciel dyplomowany
16 mgr Wójcik Bożena matematyka, informatyka nauczyciel dyplomowany
17 mgr Wójcik Małgorzata chemia nauczyciel dyplomowany
18 mgr Ziemichód Joanna historia, WOS, WDŻ, etyka nauczyciel dyplomowany
19 mgr Paluch Lidia język angielski nauczyciel kontraktowy
20 mgr Stasiewicz Ewa język niemiecki nauczyciel dyplomowany

ADMINISTRACJA I OBSŁUGA

1 mgr Iwańczyk Agata sekretarz szkoły
2 Dziwota Katarzyna sprzątaczka
3 Pacyk Dorota sprzątaczka
4 Kołodziejczyk Wiesława woźna
5 Osuch Mariusz konserwator

KADRA PEDAGOGICZNA W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

DYREKTOR – mgr Małgorzata Wójcik

Lp. Nazwisko i imię Kwalifikacje Stopień awansu zawodowego
1 mgr Bentkowska-Wójcik Ewa j. angielski nauczyciel dyplomowany
2 mgr Bodys Anna pedagog nauczyciel dyplomowany
3 Ks.mgr Chilewicz Andrzej religia nauczyciel mianowany
4 mgr Góźdź Ewa biologia, biblioteka nauczyciel dyplomowany
5 mgr Hejzner Joanna j. polski nauczyciel dyplomowany
6 mgr Kochan Krystyna historia, WOS,WDŻ, EdBezp. nauczyciel dyplomowany
7 mgr Kotwis Grażyna geografia, biblioteka nauczyciel dyplomowany
8 mgr Kozakiewicz Patrycja chemia nauczyciel kontraktowy
9 mgr Kubatek Małgorzata j. niemiecki nauczyciel mianowany
10 mgr Małek Bożena w – f nauczyciel dyplomowany
11 mgr Neuman- Lipińska Agnieszka plastyka, muzyka,zaj. artyst. nauczyciel dyplomowany
12 mgr Okoń Barbara j. polski,zaj. techniczne nauczyciel dyplomowany
13 (mgr Socha Stanisława)
zast. II sem. Kozakiewicz -Zapora Aneta
( biblioteka,fizyka, informatyka)fizyka nauczyciel dyplomowany
14 mgr Spustek Jacek w – f, instr. narciarstwa nauczyciel dyplomowany
15 mgr Wlizło Małgorzata matematyka, informatyka nauczyciel dyplomowany
16 mgr Wójcik Bożena matematyka, informatyka nauczyciel dyplomowany
17 mgr Wójcik Małgorzata chemia nauczyciel dyplomowany
18 mgr Ziemichód Joanna historia, WOS, WDŻ, etyka nauczyciel dyplomowany
19 mgr Jędorowska Izabella język angielski nauczyciel mianowany

ADMINISTRACJA I OBSŁUGA

1 mgr Iwańczyk Agata sekretarz szkoły
2 Dziwota Katarzyna sprzątaczka
3 Pacyk Dorota sprzątaczka
4 Kołodziejczyk Wiesława woźna
5 Osuch Mariusz konserwator

KADRA PEDAGOGICZNA W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

DYREKTOR – mgr Małgorzata Wójcik

Lp. Nazwisko i imię Kwalifikacje Stopień awansu zawodowego
1 mgr Bentkowska-Wójcik Ewa j. angielski nauczyciel dyplomowany
2 mgr Bodys Anna pedagog nauczyciel dyplomowany
3 Ks.mgr Chilewicz Andrzej religia nauczyciel mianowany
4 mgr Góźdź Ewa biologia, biblioteka nauczyciel dyplomowany
5 mgr Hejzner Joanna j. polski nauczyciel dyplomowany
6 mgr Kochan Krystyna historia, WOS,WDŻ, EdBezp. nauczyciel dyplomowany
7 mgr Kotwis Grażyna geografia, biblioteka nauczyciel dyplomowany
8 mgr Kozakiewicz Patrycja chemia nauczyciel stażysta
9 mgr Kubatek Małgorzata j. niemiecki nauczyciel mianowany
10 mgr Małek Bożena w – f nauczyciel mianowany
11 mgr Neuman- Lipińska Agnieszka plastyka, muzyka,wych. świetlicy nauczyciel dyplomowany
12 mgr Okoń Barbara j. polski,technika nauczyciel dyplomowany
13 mgr Socha Stanisława biblioteka, fizyka, informatyka nauczyciel dyplomowany
14 mgr Spustek Jacek w – f, instr. narciarstwa nauczyciel dyplomowany
15 mgr Wlizło Małgorzata matematyka, informatyka nauczyciel dyplomowany
16 mgr Wójcik Bożena matematyka, informatyka nauczyciel dyplomowany
17 mgr Wójcik Małgorzata chemia, matematyka nauczyciel dyplomowany
18 mgr Ziemichód Joanna historia, WOS, WDŻ nauczyciel dyplomowany

ADMINISTRACJA I OBSŁUGA

1 mgr Iwańczyk Agata sekretarz szkoły
2 Dziwota Katarzyna sprzątaczka
3 Hajko Krystyna sprzątaczka
4 Pacyk Dorota sprzątaczka
5 Kołodziejczyk Wiesława woźna
6 Osuch Mariusz konserwator

KADRA PEDAGOGICZNA W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

DYREKTOR – mgr Małgorzata Wójcik

Lp. Nazwisko i imię Kwalifikacje Stopień awansu zawodowego
1 mgr Bentkowska-Wójcik Ewa j. angielski nauczyciel mianowany
2 mgr Bodys Anna pedagog nauczyciel dyplomowany
3 mgr Brzozowska Dorota plastyka nauczyciel dyplomowany
4 Ks.mgr Chilewicz Andrzej/ mgr Barbara Świerzak-zast. religia nauczyciel mianowany
5 mgr Dubaj Joanna j. angielski nauczyciel dyplomowany
6 mgr Góźdź Ewa biologia, biblioteka nauczyciel dyplomowany
7 mgr Hejzner Joanna j. polski nauczyciel dyplomowany
8 mgr Kochan Krystyna historia, WOS,WDŻ, EdBezp. nauczyciel dyplomowany
9 mgr Kotwis Grażyna geografia, biblioteka nauczyciel dyplomowany
10 mgr Kubatek Małgorzata/ mgr Rosłan Aleksandra- zast. j. niemiecki nauczyciel mianowany/kontraktowy
11 mgr Kruk Marcin muzyka nauczyciel kontraktowy
12 mgr Małek Bożena w – f nauczyciel mianowany
13 mgr Neuman- Lipińska Agnieszka wychowawca świetlicy nauczyciel dyplomowany
14 mgr Okoń Barbara j. polski,technika nauczyciel dyplomowany
15 mgr Socha Stanisława biblioteka, fizyka, informatyka nauczyciel dyplomowany
16 mgr Spustek Jacek w – f, instr. narciarstwa nauczyciel dyplomowany
17 mgr Syty Czesław fizyka, informatyka, technika nauczyciel dyplomowany
18 mgr Szczepańska Joanna chemia, biologia nauczyciel mianowany
19 mgr Wlizło Małgorzata matematyka, informatyka nauczyciel dyplomowany
20 mgr Wójcik Bożena matematyka, informatyka nauczyciel dyplomowany
21 mgr Wójcik Małgorzata chemia, matematyka nauczyciel dyplomowany
22 mgr Ziemichód Joanna historia, WOS, WDŻ nauczyciel dyplomowany

ADMINISTRACJA I OBSŁUGA

1 mgr Iwańczyk Agata sekretarz szkoły
2 Dziwota Katarzyna sprzątaczka
3 Hajko Krystyna sprzątaczka
4 Pacyk Dorota sprzątaczka
5 Kołodziejczyk Wiesława woźna
6 Osuch Mariusz konserwator