Archiwa

Facebook

  • Osób online: 0
  • Odwiedzin dzisiaj: 35
  • Odwiedzin w miesiącu: 246 867
  • Razem odwiedzin: 1 626 531

Rekrutacja

szkola1Gimnazjum Batorego – szkoła dla każdego!

Zamierzasz poszerzać swoje horyzonty?

Chcesz biegle władać językami?

Interesujesz się sportem?

Masz uzdolnienia artystyczne?

Lubisz pomagać innym?

Szukasz fajnego gimnazjum?

Gimnazjum Nr 2 im. Stefana Batorego już na Ciebie czeka!

 

REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

  ROK SZKOLNY 2016/2017

Na podstawie § 23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232 z późn. zm.) oraz zarządzenia Lubelskiego Kuratora Oświaty:
do klasy pierwszej gimnazjum ogólnodostępnego prowadzonego przez gminę lub innego należącego do sieci gimnazjów ustalonej przez gminę przyjmuje się:

1) z urzędu – absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie danego gimnazjum;

2) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem danego gimnazjum, w przypadku gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami.

Terminy składania dokumentów i rekrutacji do gimnazjów:

Lp. Czynności Data (godzina)
1. Składanie zgłoszeń/wniosków przez rodziców uczniów klas szóstych szkół podstawowych o przyjęcie do gimnazjum

do

28 czerwca 2016 r.

2. Składanie przez kandydatów wymaganych dokumentów (świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o wynikach sprawdzianu po klasie szóstej) 24 –28 czerwca 2016 r.

(godz. 15.00)

3. Podanie do publicznej wiadomości listy  kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do 15 lipca 2016r.

(godz. 10.00)

4. Potwierdzenie przez kandydatów woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej  i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu, jeśli nie zostały wcześniej złożone do 19 lipca 2016r.

(godz. 15.00)

5. Podanie do publicznej wiadomości listy  kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do gimnazjum do 21 lipca 2016r.

(godz. 10.00)

Treść zarządzenia Kuratora Oświaty w sprawie harmonogramu rekrutacji

.

OGŁOSZENIE DYREKTORA

GIMNAZJUM NR 2 IM. STEFANA BATOREGO

O REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

W roku szkolnym 2016/2017 w Gimnazjum Nr 2 im. Stefana Batorego nie ma limitu ograniczającego liczbę uczniów przyjętych do gimnazjum. Planowane jest utworzenie minimum 2 oddziałów klas pierwszych liczących po 24-28 uczniów. W przypadku większej liczby kandydatów mogą być tworzone kolejne klasy.

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW OBOWIĄZUJĄCE

W GIMNAZJUM NR 2 IM. STEFANA BATOREGO W BIŁGORAJU

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

  1. Do dnia 28 czerwca 2016r. należy złożyć w sekretariacie szkoły zgłoszenie (rodziców ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły) lub wniosek (rodziców ucznia zamieszkałego poza obwodem szkoły) o przyjęcie dziecka do gimnazjum. Druk zgłoszenia lub wniosku można otrzymać w sekretariacie szkoły lub pobrać ze strony internetowej.
  2. W dniach 24-28 czerwca 2016r. należy złożyć w sekretariacie gimnazjum świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach sprawdzianu ( dodatkowo wskazane jest dołączenie jednego zdjęcia legitymacyjnego). Komisja Rekrutacyjna w pierwszym terminie rozpatruje jedynie zgłoszenia / wnioski z kompletem załączników.
  3. Wszyscy uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły, którzy złożą w terminie dokumenty są „z urzędu” przyjęci do gimnazjum.
  4. Uczniowie zamieszkali w obwodzie innych szkół przyjmowani są w miarę posiadanych wolnych miejsc zgodnie z Regulaminem Rekrutacji według kryteriów naboru określonych przez organ prowadzący szkołę .

REGULAMIN REKRUTACJI

KRYTERIA -Rekrutacja 2016

 

Listy uczniów przyjętych do gimnazjum wywieszone zostaną w dniu 21 lipca 2016r. o godzinie 10.00 na tablicy informacyjnej gimnazjum (II piętro).

  1. Uczniowie, którzy złożą dokumenty po terminie  (po 28 czerwca 2016r.) będą przyjmowani do szkoły w trybie rekrutacji dodatkowej na wolne miejsca (terminy i zasady zgodnie z zarządzeniem Kuratora Oświaty oraz Regulaminem rekrutacji).
Do pobrania:
ZGŁOSZENIE/WNIOSEK

 

WYKAZ ULIC OBWODU GIMNAZJUM NR 2 IM. STEFANA BATOREGO
W BIŁGORAJU

• Apteczna, Asnyka, Aleja Jana Pawła II (od ronda w kierunku Lublina), Andersena,
Armii Kraków ( numery od 1 do 17)

• Bagienna, Brzechwy, Baczyńskiego, Borowskiego, Batorego,

• Czerwonego Krzyża, Chrobrego,

• Dyrki, Dąbrówki, Dąbrowskiego,

• Energetyczna,

• Fredry,

• Gałczyńskiego,

• Janowska, Jagiełły, Jaśminowa, Jagodowa,

• Kolejowa, Korczaka, Kościuszki (parzyste do nr 92 włącznie), Krucza, Królowej Jadwigi, Królowej Bony, Knappa, Kossaków, Kazimierza Wielkiego, Klonowa,

• Leśmiana, Lubelska, Ludwika,

• Łokietka, Łubiarska,

• Makuszyńskiego, Matejki, Miła, Moniuszki, Mieszka I, Makowa, Miłosza, Morelowa,

• Nadrzeczna, Nadstawna, Norwida,

• Ogrodowa,

• Parkowa, Polna, Poprzeczna, Północna, Paderewskiego, Plac Wolności,

• Rataja, Reja, Rolna,

• Strażacka, Sobieskiego, Staffa, Stawisko, Słowicza, Sokołowskiego, Sikorskiego,Stadionowa,

• Targowa, Tuwima,

• Witosa, „Wacek” Wasilewskiej, Wesoła, Włosiankarska, Wiśniowa,

• Zacisze, Zapolskiej, Zarzeczna, Zielona,

 

 

ARCHIWUM

ROK SZKOLNY 2015/2016

plakat 16

 

Zapraszamy do obejrzenia relacji z

 DNIA OTWARTEGO SZKOŁY :

http://bilgoraj.com.pl

http://www.bilgorajska.pl

Wieści Biłgorajskie- BTK (początek 29 minuta)

 

 

ROK SZKOLNY 2014/2015

Zapraszamy do przeczytania relacji i obejrzenia fotogalerii

na łamach lokalnych mediów

z dnia otwartego szkoły, który odbył się 15 maja 2015r.

bilgorajska.pl

bilgoraj.com.pl

 

 

ROK SZKOLNY 2013/2014

b79

 

 

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA FOTOREPORTAŻU Z DNIA OTWARTEGO SZKOŁY

DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY 16 MAJA 2014R.

 

 ROK SZKOLNY 2012/2013

 

y79

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA RELACJI Z DNIA OTWARTEGO SZKOŁY

DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY 17 MAJA 2013R.

Spotkanie z rodzicami uczniów klas szóstych

26 czerwca 2012r. rodzice uczniów klas szóstych mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną szkoły.

Zapraszamy do obejrzenia relacji na portalu bilgoraj.com.pl

http://telewizjabilgoraj.pl/