Archiwa
Facebook
  • Osób online: 0
  • Odwiedzin dzisiaj: 0
  • Odwiedzin w miesiącu: 36 526
  • Razem odwiedzin: 890 357

ZEBRANIE Z RODZICAMI

W środę 13 grudnia 2017 r. o godzinie 1700 zapraszamy rodziców naszych uczniów na wywiadówkę połączoną ze spotkaniem edukacyjnym z zakresu profilaktyki narkotykowej, które poprowadzi pan Janusz Koczberski, – psycholog i specjalista terapii uzależnień.

Celem spotkania jest uwrażliwienie rodziców na zagrożenie, jakim są narkotyki i dopalacze oraz dostarczenie podstawowych informacji o środkach psychoaktywnych, objawach ich zażywania i sposobach radzenia sobie w sytuacji, gdy podejrzewamy, że dziecko sięga po narkotyki. Ważnym celem jest również ukazanie rodzicom czynników chroniących dziecko przed zagrożeniami.

Pan Janusz Koczberski jest psychologiem, certyfikowanym specjalistą terapii uzależnień z ponad 20 – letnim doświadczeniem zawodowym. Przez wiele lat pracował jako terapeuta w Ośrodku Higieny Psychicznej przy PSZOZ w Lublinie. Był współzałożycielem i wieloletnim terapeutą placówek MONAR-u na Lubelszczyźnie. Pracował na oddziale detoksykacyjnym w PS ZOZ w Lublinie. Pomagał organizować i szkolił kadrę dla Stowarzyszenia Pomocy Uzależnionym AGAPE. Prowadził zajęcia na temat terapii uzależnień w lubelskich uczelniach. Był  współzałożycielem i  dyrektorem do spraw lecznictwa w NZOZ Ośrodku Rehabilitacyjnym dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych Młodzieżowym Ośrodku Terapii i Readaptacji „Powrót z U” w Cholewiance k/ Kazimierza Dolnego. Specjalizuje się w terapii szeroko rozumianych uzależnień – zarówno chemicznych, jak i popędowych. Pracuje z uzależnionymi i/lub ich rodzinami.